10 keuzes voor de toekomst van Ede

1. Niemand leeft alleen, we zorgen voor elkaar

We leven niet alleen, maar samen. We helpen elkaar en zorgen voor elkaar. Dat doen we als familie, buren of vrijwilligers. De gemeente steunt mensen die voor anderen zorgen, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. 

Hebben inwoners mooie plannen voor hulp aan anderen? De gemeente denkt mee en helpt als dat nodig is. Regels mogen niet onnodig in de weg staan.

Soms is er meer zorg bij ziekte of handicap nodig. Of meer hulp bij problemen. Goede zorg of hulp moet bereikbaar zijn: gemakkelijk te vinden en dichtbij. Goede zorg of hulp is ook maatwerk: het moet passen bij de persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van de hulpvrager.

Gezond leven is belangrijk om ziekte te voorkomen. Kinderen leren thuis en op school over gezonde voeding en goede gewoontes.   

2. Een (t)huis voor iedereen

Iedereen heeft een goed, betaalbaar huis nodig. Dat is de plek waar je je thuis voelt. 

Er zijn te weinig betaalbare woningen in Ede en de dorpen. Veel mensen moeten te lang wachten op een huis, vooral starters. Daarom moeten er meer huurwoningen en koopwoningen komen. Hoe willen we dat doen?

We gaan meer betaalbare huizen bouwen, vooral voor starters. Dit zijn huurhuizen en koophuizen. Oude betaalbare huizen willen we niet meer slopen of verkopen, maar we zorgen dat ze klaargemaakt worden voor de toekomst. En dat ze betaalbaar blijven voor de mensen die er nu wonen.

We gaan ook nadenken over andere manieren van wonen.

We maken ook andere gebouwen geschikt om in te wonen, bijvoorbeeld leegstaande winkels of kantoren. Grote huizen kunnen anders ingedeeld worden. Zo kunnen er meer mensen in wonen. Mensen kunnen samen met familie of ouders in een huis wonen. Of met andere bewoners in een hofje. Zo kunnen meer mensen een thuis vinden.
 

3. In Ede kan iedereen zich ontwikkelen en doorgroeien

Waar stond je wieg? Wat deden je ouders? Waar groeide je op? Wat zijn je talenten? Dat is voor iedereen anders. Maar iedereen moet dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Daarom is goed onderwijs heel belangrijk, van jong tot oud.

Daarnaast kun je in Ede blijven doorgroeien en leren in de prachtige natuur. Je kunt blijven leren door cultuur: in het museum, het theater, de muziekles en in de bibliotheek. Je kunt gezond blijven met sport, voor jong en oud, binnen en buiten, alleen of samen. En je kunt leren van de geschiedenis van Ede, van de kazernes en van de bevrijding.

We vinden het belangrijk dat iedereen kan blijven leren en doorgroeien. Die kansen gunnen we ook aan mensen die pas in Ede zijn komen wonen. 

4. We genieten van de schepping en zorgen voor onze omgeving

We zijn trots op onze omgeving, want de Veluwe en het boerenland zijn dichtbij. Een mooi gebied om te wandelen of te fietsen. Ook veel toeristen komen naar Ede en de dorpen. 

Er zijn ook zorgen over de natuur om ons heen.

Er komen steeds meer mensen in hun vrije tijd in de natuur. Dat zorgt voor schade in de bossen en op de hei. 

De lucht wordt steeds minder schoon. Dat is slecht voor onze gezondheid.

Ook de bodem en het water in de grond gaan achteruit.

Er verdwijnen steeds meer soorten planten, bomen en dieren. Daardoor raakt de natuur uit balans.

We willen goed voor de aarde zorgen. Voor nu, maar vooral ook voor de toekomst. Daarom willen we hier iets aan doen. We maken plannen voor Ede en de dorpen die goed zijn voor de natuur. Die plannen gaan over de boeren (samen met de boeren), over de toeristen, over ontspannen in de natuur en over nieuwe en goede vormen van energie.
 

5. Economie is meer dan geld verdienen en groeien

Ede is een gemeente waar bedrijven graag naartoe komen. Er zijn veel bedrijven bijgekomen, vooral op het gebied van voedsel. Dat zorgt voor nieuwe banen. We willen ook graag meer nieuwe kleine bedrijven, ook in de dorpen. Dat zorgt niet alleen voor banen, maar ook voor stageplekken. Zo kunnen jongeren een goed vak leren.

We vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaam werken. Dat betekent dat hun grondstoffen en producten de natuur niet beschadigen. Dat zij spullen maken die lang meegaan en niet snel kapot gaan. En dat zij zorgen voor werk voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden, bijvoorbeeld door hun beperking. 

Iedereen die wil werken verdient een goede baan. Daarom moet het gemakkelijker worden om van een uitkering naar een baan te gaan. Ook als dat een kleine baan is. Bedrijven in onze eigen regio kunnen hierbij helpen.

Het centrum van Ede wordt weer een fijne plek om te komen. Winkels die leegstaan worden woningen. Er komt een stadspark, waar mensen kunnen ontspannen en ontmoeten. Er komen meer toiletten en fietsenstallingen. 
 

6. Jongeren groeien gezond en veilig op

Veel kinderen en jongeren zijn tevreden over Ede. We doen al veel om hen te helpen bij het opgroeien. Zij hebben ook verteld wat ze nog missen in Ede.

Kinderen van de basisschool willen graag dat speeltuintjes beter verdeeld worden over de wijken. En ze hopen dat er een paar grotere speeltuinen komen, voor de oudere kinderen. Er moet ook iets gedaan worden aan gevaarlijke straten en oversteekplaatsen.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs willen graag een plek waar zij elkaar buiten kunnen ontmoeten. Het zou fijn zijn als er meer hangplekken in de buurt komen. In de dorpen is voor deze leeftijd niet zoveel te doen. Kan daar iets georganiseerd worden?

Studenten willen graag na hun studie in Ede blijven wonen. Zij wonen graag gezellig samen met anderen onder één dak, maar zulke woningen zijn er niet. Zij hebben ook vaak vragen over verzekeren, geld en solliciteren. Het zou fijn zijn als er een plek kwam, waar zij met deze vragen naartoe kunnen.

De Christenunie wil graag met deze wensen van jongeren aan de slag. 

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld. Zo kunnen we problemen met schulden voorkomen.

En we willen extra aandacht en hulp voor jongeren die naast school voor iemand zorgen. Zij hebben ook recht op vrije tijd en ontspanning.

7. De gemeente is behulpzaam en dichtbij

In de wijken en dorpen van Ede wonen we samen. Ook al wordt Ede groot, het houdt de sfeer van een dorp. We kennen elkaar, helpen elkaar en zorgen voor elkaar. En als het nodig is helpt de gemeente, door mee te denken, te ondersteunen of met geld. 

De informatie van de gemeente moet goed te vinden zijn. De brieven en de website van de gemeente moeten voor iedereen te begrijpen zijn. 

De gemeente gaat verstandig en eerlijk om met het geld van de inwoners. En onze persoonlijke gegevens moeten bij de gemeente veilig bewaard worden.

8. Fit en gezond ouder worden in Ede

We willen dat Ede voor ouderen een fijne gemeente is om in te wonen.

Ouderen die fit zijn kunnen zich beter redden. Buiten wandelen, fietsen en bewegen helpt daarbij. Daarom zorgen we dat er veilige wandelpaden, fietsroutes en beweegtoestellen komen. Ook bankjes om uit te rusten en een praatje te maken horen daar bij. En goede voeding helpt ouderen om gezond te blijven.

Er zijn te weinig betaalbare huizen voor ouderen. We moeten zoeken naar nieuwe manieren van wonen, zoals familiehuizen en hofjes. 

We willen meer doen aan het probleem van eenzaamheid. Veel ouderen kijken uit naar een praatje. Of juist naar een goed gesprek over hun leven. 

Hulp en zorg aan ouderen moet liefdevol zijn. Het moet ook dichtbij zijn en niet moeilijk om te regelen. 

Steeds meer zaken worden via het internet geregeld. We willen dat ouderen hulp krijgen om wegwijs te raken op internet. Zo kunnen zij blijven meedoen.

9. Op straat en thuis voelen we ons veilig

Iedereen in Ede heeft recht op een veilige omgeving. Thuis en op straat moeten we veilig zijn én ons veilig voelen. 

Zijn er toch problemen, zoals agressie, crimineel gedrag of geweld thuis? Dan moet er snel hulp komen van politie, ambulance of brandweer. Maar ook inwoners kunnen helpen opletten in hun straat of wijk.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen de gemeenteraad, burgemeester, politie en andere helpers die samen bespreken hoe het gaat met de veiligheid in Ede.

De wijkagent is ook heel belangrijk. Hij kent de mensen in de buurt en kan problemen oplossen.

Wij vinden het voorkómen van crimineel gedrag nog belangrijker. Mensen die voor problemen zorgen hebben vaak zelf veel problemen. Of zijn verslaafd aan drank of drugs. Het helpt als die problemen ook aangepakt worden. 

10. Dorpen en wijken houden hun eigen karakter

Bij Ede horen ook de mooie dorpen. Ze hebben hun eigen karakter, net als de wijken in Ede.

De inwoners van de dorpen weten het beste wat goed is voor hun dorp. Daarom heeft elk dorp een dorpsraad. De dorpsraad bespreekt belangrijke dingen van de dorpen met de gemeente. 

Hoe zorgen we dat dorpen hun eigen karakter houden? 

We zijn zuinig op de rust en de natuur. We zorgen dat ook in de dorpen huizen gebouwd worden voor jong én oud. We willen dat in de dorpen winkels en scholen blijven. En natuurlijk genieten we van de feesten, zoals de Oud-Lunterse Dag en de Vlegeldag in Bennekom!