Nieuws

 1. Hand met vlinder
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 14 mei 2019

  Column: 'Biodiversiteit'

  Gisteravond sprak ik in het radioprogramma 'Kerkvenster' over afnemende biodiversiteit. Vorige week werden sombere resultaten gepresenteerd van een wereldwijde studie: een miljoen van de acht miljoen plant- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland zelfs 40 procent van de soorten. Met elkaar kunnen we beter zorgen voor onze schepping. Lees hier mijn gesproken column met tips voor uw tuin en reageer gerust.
  Lees verder
 2. Contract tekenen
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 10 mei 2019

  Reactie ChristenUnie op Programmarekening 2018 en MPG 2019

  Met de Programmarekening 2018 en het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2019 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting. Wat wilden ze bereiken en wat hebben ze bereikt? Wat zouden ze daarvoor doen en wat hebben ze gedaan? Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost? Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft de ChristenUnie het een en ander als wens naar voren gebracht. In hoeverre is dat terug te zien in de Programmarekening? Fractievolger Harry Hindriks ging hier vanavond op in tijdens de Oordeelsvormende vergadering. 

  Lees verder
 3. Rijtjeshuis.jpg

  Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

  Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 4. Wonen
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 18 april 2019

  ChristenUnie pleit voor sociale woningen op Marandi terrein Lunteren

  Het Marandi terrein in Lunteren heeft alles in zich om een heel mooie plek te worden om te wonen. Een mix van starters en senioren, in de vorm van een kleinschalig hofje. Lunteren heeft behoefte aan sociale en betaalbare huur- en koopwoningen. Helaas worden de sociale huur en koopwoningen losgelaten. Als ChristenUnie vinden we dat te snel, en willen dat er meer moeite wordt gedaan om ook deze doelgroep op deze locatie te bouwen.

  Lees verder
 5. Oude vrouw helpen
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 april 2019

  ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

  Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Alleen bijsturen is niet genoeg om deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergaderingen van 21 maart en 4 april jl. Vanavond stemde de ChristenUnie in met het agendapunt 'Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein'. Hieronder leg ik nader uit waarom wij in dit stadium voor het voorstel hebben gestemd en wat dit betekent voor de komende tijd. 

  Lees verder