Nieuws

Schriftelijke vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar te Lunteren

Daan Weststratedonderdag 18 mei 2017 20:41 Vanwege de ontstane onrust bij buurtbewoners van Groot Batelaar hebben de fracties van CDA en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met de vragen willen de beide fracties helderheid krijgen hoe deze situatie is ontstaan en wat nodig is om tot een passende oplossing te komen. De fracties zijn van mening dat mensen zoals woonachtig bij Groot Batelaar een plek hebben binnen onze samenleving, maar nemen ook de zorgen van omwonenden serieus. lees verder

Daan Weststrate: 'Skaeve Huse niet de vraag óf ze komen, maar wáár ze komen'

Daan Weststratevrijdag 12 mei 2017 08:15 De gehele gemeenteraad van Ede heeft op 30 juni 2016 ingestemd met het plan van aanpak voor Skaeve Huse en daarmee met het feit dat het woonconcept Skaeve Huse een plek moet krijgen binnen de Gemeente Ede. De raad heeft het college de opdracht gegeven om tot een locatiekeuze te komen en heeft hen daarbij enkele criteria meegegeven. Daar is nu, na ongeveer een jaar, de Kievitsmeent als voorkeurslocatie uitgerold. Het college vraagt de raad of er ‘wensen en/of bedenkingen’ zijn. Lees hier de bijdrage van raadslid Daan Weststrate terug. lees verder

Cora Otter: 'Betrek kerken bij 'Visie op ontmoeten in Ede'

Cora Ottervrijdag 21 april 2017 15:30 Ede werkt aan een model voor samenwerking en overleg met haar inwoners. Hiervoor is samen met bewoners in 4 pilots de 'Visie op Ontmoeten en een Edes ontmoetingsmodel' opgesteld. Fractievoorzitter Cora Otter zegt in haar bijdrage hierover: 'De ChristenUnie vraagt in deze speciale aandacht voor samenwerking met kerken, bijvoorbeeld door gebruik van ruimtes overdag. In deze visie wordt de rol van de kerken summier genoemd, wat ons betreft mag dat meer aandacht krijgen'. lees verder

In memoriam Marten Idema (1945 – 2017)

martenidema.jpgdinsdag 11 april 2017 16:51 Met ontroering hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-raadslid Dhr. Marten Idema. Met dankbaarheid denken wij terug aan de periode van 1999 - 2010 waarin hij namens de ChristenUnie de Edese samenleving mocht vertegenwoordigen. Lees hier een in memoriam. lees verder

Peter Jansen: 'Onderzoek ontkoppeling gas bij bestaande bouw en nieuwbouwprojecten'

Peter Jansenzaterdag 08 april 2017 07:38 Bij de behandeling van De Stadsvisie hebben de fracties van GroenLinks/PE, PvdA, CDA, Fractie Alexander Vos de Wael en de ChristenUnie de gelegenheid te baat genomen om een motie in te dienen die opriep uit te zoeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor het ontkoppelen van het gas van bestaande wijken en bij toekomstige nieuwbouwprojecten als uitgangspunt te nemen dat er in principe woningen zonder gasaansluiting worden gerealiseerd. lees verder

Jos van Heuveln: 'Duidelijkheid gewenst over overname boerderij Dwarsweg Scouting Jan Hilgers'

Jos van Heuvelnvrijdag 07 april 2017 09:37 In het eerste kwartaal van 2016 wordt door de gemeente Ede een optie tot koop van de boerderij aan de Dwarsweg aan de Scouting Jan Hilgers aangeboden. Vanuit de gemeente Ede wordt aangegeven dat er duidelijkheid moet zijn voor 1 juli 2016. Bij gebrek aan duidelijkheid of voldoende financiële middelen vervalt de optie tot koop. Op 8 juni 2016 heeft Scouting Jan Hilgers bij de gemeente Ede aangegeven het benodigde geld bij elkaar te hebben om de opstal aan de Dwarsweg te willen en te kunnen kopen. Tien maanden later is het benodigde contract nog niet ondertekend. Raadslid Jos van Heuveln: "Reden te meer om als ChristenUnie, samen met het CDA en GL/PE, hier vragen over te stellen. Wij willen graag duidelijkheid over de situatie. Niet alleen voor ons maar vooral voor de scouts". lees verder

ChristenUnie pleit voor openheid inzake ontbinding Permar

Dirjanne van Drongelenvrijdag 24 maart 2017 17:54 Ede stopt op 1 januari 2018 met Permar. In het liquidatieplan staat de weg hier naar toe en de juridische, fiscale en financiële consequenties van de opheffing. Het plan zelf is vanwege de onderhandelingspositie geheim. N.a.v. de tegenstem van de ChristenUnie in de besluitvormende vergadering van donderdagavond 23 maart j.l. hieronder een nadere toelichting van raadslid Dirjanne van Drongelen. lees verder

Raad Ede stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

Bent u onze nieuwe burgemeester - 1maandag 13 maart 2017 21:54 In een extra raadsvergadering op maandag 13 maart heeft de Edese gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarmee wordt a.s. woensdag ook de vacature opengesteld en kan iedereen solliciteren voor het hoogste ambt in de gemeente Ede. lees verder