Nieuws

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Expertmeeting m.b.t. input verkiezingsprogramma -1vrijdag 14 juli 2017 11:30 U heeft het al kunnen lezen. Met trots draagt het bestuur Cora Otter bij de leden voor als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2018. Het bestuur was daarnaast blij verrast door het aantal en de kwaliteit van de mensen die bij de selectiecommissie hebben gesolliciteerd voor een plaats op de kandidatenlijst. Het bestuur draagt onderstaande top van de kandidatenlijst voor aan de leden. De komende periode zal ook het tweede deel van de lijst gevuld worden. Op de Algemene ledenvergadering van 10 oktober zal de ledenvergadering over de lijst besluiten. lees verder

Cora Otter kandidaat-lijsttrekker voor ChristenUnie Ede

20170705 Cora Otter en Leon Meijer - persbericht kandidatenwoensdag 12 juli 2017 12:28 Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Cora Otter de lijsttrekker zijn voor de ChristenUnie. Anderhalf jaar geleden nam ze het stokje als fractievoorzitter over en wat het bestuur betreft mag ze daar komend termijn mee door. Leon Meijer staat als beoogd wethouderskandidaat op de tweede plaats van de lijst. lees verder

Dirjanne van Drongelen: ‘kom bedrijven en instellingen tegemoet in het realiseren van taal- en werkstages voor statushouders’

Dirjanne van Drongelenvrijdag 07 juli 2017 15:24 Ongeveer een derde van de in Ede gevestigde statushouders heeft vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk. Het gebrek aan financiële tegemoetkoming kan voor bedrijven en instellingen reden zijn om terughoudend te zijn in het aanbieden van deze plaatsen voor statushouders. Daarom diende raadslid Dirjanne van Drongelen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel 'Taal-/werkstages voor statushouders'. Van Drongelen: 'Als ChristenUnie waarderen we de inspanningen die worden verricht door organisaties als Vluchtelingenwerk, CVVE en Gastencontact enorm. Zij zetten zich, samen met de re-integratieconsulenten van de gemeente Ede, in voor het bemiddelen van taal- en werkstages. Met deze motie hopen we hen te ondersteunen in het werk dat zij doen.' lees verder

Daan Weststrate: ‘Betere afstemming schoolvakanties in belang van (eenouder)gezinnen’

Daan Weststratevrijdag 07 juli 2017 14:49 ‘Veel ouders zullen het herkennen, ook afgelopen schooljaar was het weer het geval: schoolvakanties in de regio op verschillende tijdstippen. Jammer, en een gemiste kans voor gezinnen. Doordat schoolvakanties niet parallel lopen, is het gezinnen moeilijk gezamenlijk activiteiten te plannen. Daarnaast vraagt het veel geregel van ouders op hun werk, in het bijzonder voor eenoudergezinnen. Het gezin is een belangrijk punt voor de ChristenUnie. Tijd samen doorbrengen ook. Daarom diende raadslid Daan Weststrate bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel ‘Afstemming plannen van schoolvakanties’. lees verder

Cora Otter: 'Er zijn meer pleeggezinnen nodig'

20170705 Portretfoto Cora Otter bij bekendmaking kandidatenlijstvrijdag 07 juli 2017 11:14 ‘Een tekort aan pleegouders dreigt, pleegzorg Nederland roept gemeenten op meer te investeren in pleegzorg en werving van nieuwe pleegouders’. Dat stond te lezen op de NOS-site vorige week. Daarom diende raadslid en fractievoorzitter Cora Otter bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel 'Tekort aan pleeggezinnen'. Otter: 'Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Dát is waar de ChristenUnie voor staat!' lees verder

Peter Jansen: 'Meer aandacht voor duurzaamheid bij lagere inkomens'

20170614 Peter Jansen - Promotie Persberichtvrijdag 07 juli 2017 09:30 Inzet van energiecoaches kan dubbele winst opleveren bij huishoudens met lage inkomens. Energiebesparing draagt bij aan de noodzakelijke verduurzaming, maar verlaging van energierekening geeft deze huishoudens ook meer bestedingsruimte. Daarom diende bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 ons raadslid Peter Jansen mede een motie voor energiecoaches in. Jansen: 'energiebesparende maatregelen zijn juist voor de lagere inkomens van belang.' lees verder

Bijdrage ChristenUnie tijdens 2e termijn Perspectiefnota 2018-2021

20151009 Cora Otter - nieuwe foto ede.nldonderdag 06 juli 2017 21:14 Onder het thema 'Samen werken aan samen leven' diende de Edese ChristenUnie-fractievoorzitter Cora Otter in de 2e termijn van de Perspectiefnota een viertal moties in. Cora Otter: 'Aan deze moties kunt u zien waar het hart van de ChristenUnie klopt: zorg voor de Schepping. Zorg voor onderwijs en gezinnen. Zorg voor mensen die vanuit een onveilige situatie een nieuw thuis opbouwen in Ede en zorg voor kinderen die een veilig thuis nodig hebben.' Lees hier de bijdrage terug. lees verder

Verkiezingsprogramma krijgt vorm na drie meedenkavonden

Expertmeeting verkiezingsprogrammadonderdag 29 juni 2017 14:51 Aan de hand van ons manifest voor Ede zijn er drie avonden geweest waar de verkiezingsprogrammacommisssie input heeft verzameld voor het verkiezingsprogramma. De derde avond, dinsdagavond 27 juni jl., stond in het teken van een samenleving gericht op een duurzame levensstijl. Een groep van zo’n 20 mensen met verschillende expertises had zich verzameld in een warme zaal in wijkcentrum het Kernhuis. lees verder