Nieuws

Oproep van gemeenteraad aan alle inwoners van Ede

Vliegtuig op schiphol.jpgdonderdag 21 september 2017 14:14 Vandaag heeft de voltallige gemeenteraad van Ede de burgers van gemeente Ede opgeroepen naar de informatiebijeenkomst over de vliegroutes van Lelystad Airport te komen. Zie hieronder het persbericht dat vanmorgen bij de lokale/regionale media is aangeboden. lees verder

Daan Weststrate: 'problemen leerlingenvervoer moeten voorkomen worden'

20161013 Daan Weststrate stelt mondelinge vragen over studentenhuisvestingvrijdag 15 september 2017 15:42 Per maandag 21 augustus is het leerlingenvervoer in Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel naar de Valleihopper gegaan. Deze overgang is niet goed verlopen, waardoor leerlingen vanaf dag 1 lang hebben moeten wachten op hun vervoer, uren in de taxi hebben doorgebracht of zelfs helemaal niet zijn opgehaald. Een hele vervelende start van een nieuw schooljaar, juist ook voor deze doelgroep. Reden genoeg voor raadslid Daan Weststrate om hier tijdens de besluitvormende vergadering van gisteravond mondelinge vragen over te stellen aan het college. lees verder

Column: 'Vertellen van deugdelijke verhalen...!?'

20160929 Peter Jansen - ChristenUnie in bres voor groen en oud papier in Ededonderdag 31 augustus 2017 15:57 De gemeente Ede organiseerde op donderdag 31 augustus jl. in Het Oude Politiebureau een lunchbijeenkomst voor haar woordvoerders, communicatiemedewerkers met journalisten. Ons raadslid Peter Jansen was gevraagd tijdens deze bijeenkomst een column uit te spreken, waarna de aanwezigen met elkaar hierover in gesprek gingen. Lees hieronder zijn column. lees verder

ChristenUnie wil goede regeling voor getroffen boeren in fipronilzaak

Kippenwoensdag 16 augustus 2017 16:27 Raadslid Daan Weststrate en ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil hebben vandaag samen met wethouder Meijer een bezoek gebracht aan een getroffen pluimveehouder in de gemeente Ede. Daan Weststrate ziet achter de commotie van de besmette eieren het leed van de pluimveehouders en hun gezinnen van heel dichtbij. ‘Voor pluimveehouders is er nog steeds heel veel onduidelijkheid over manieren waarop ze het beste kunnen zorgen voor hun dieren en hun bedrijf. Dat brengt veel stress en emotie met zich mee’, aldus Weststrate. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over steun aan getroffen pluimveehouders

Boerderij.pngmaandag 14 augustus 2017 08:12 Ede kent een groot agrarisch buitengebied. Iets waar de ChristenUnie blij en trots op is. Ook in ons buitengebied zijn agrarische ondernemers getroffen door de fipronil-crises. Waarschijnlijk met (grote) financiële gevolgen. De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit het college van B&W een krachtige steunbetuiging naar onze agrarische gemeenschap uitgaat, in het bijzonder in de richting van de pluimveehouders die door de fipronil-crises getroffen zijn en stelt bij monde van de raadsleden Herko van Beek, Peter Jansen en Daan Weststrate vragen aan het college. lees verder

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Expertmeeting m.b.t. input verkiezingsprogramma -1vrijdag 14 juli 2017 11:30 U heeft het al kunnen lezen. Met trots draagt het bestuur Cora Otter bij de leden voor als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2018. Het bestuur was daarnaast blij verrast door het aantal en de kwaliteit van de mensen die bij de selectiecommissie hebben gesolliciteerd voor een plaats op de kandidatenlijst. Het bestuur draagt onderstaande top van de kandidatenlijst voor aan de leden. De komende periode zal ook het tweede deel van de lijst gevuld worden. Op de Algemene ledenvergadering van 10 oktober zal de ledenvergadering over de lijst besluiten. lees verder

Cora Otter kandidaat-lijsttrekker voor ChristenUnie Ede

20170705 Cora Otter en Leon Meijer - persbericht kandidatenwoensdag 12 juli 2017 12:28 Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Cora Otter de lijsttrekker zijn voor de ChristenUnie. Anderhalf jaar geleden nam ze het stokje als fractievoorzitter over en wat het bestuur betreft mag ze daar komend termijn mee door. Leon Meijer staat als beoogd wethouderskandidaat op de tweede plaats van de lijst. lees verder

Dirjanne van Drongelen: ‘kom bedrijven en instellingen tegemoet in het realiseren van taal- en werkstages voor statushouders’

Dirjanne van Drongelenvrijdag 07 juli 2017 15:24 Ongeveer een derde van de in Ede gevestigde statushouders heeft vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk. Het gebrek aan financiële tegemoetkoming kan voor bedrijven en instellingen reden zijn om terughoudend te zijn in het aanbieden van deze plaatsen voor statushouders. Daarom diende raadslid Dirjanne van Drongelen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel 'Taal-/werkstages voor statushouders'. Van Drongelen: 'Als ChristenUnie waarderen we de inspanningen die worden verricht door organisaties als Vluchtelingenwerk, CVVE en Gastencontact enorm. Zij zetten zich, samen met de re-integratieconsulenten van de gemeente Ede, in voor het bemiddelen van taal- en werkstages. Met deze motie hopen we hen te ondersteunen in het werk dat zij doen.' lees verder