Berichten geschreven door Daan Weststrate

 1. gezin 624x270
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 18 april 2019

  ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op verschillende plekken in Ede vrij water getapt kan worden door voorbijgangers, spelende kinderen, toeristen en ieder ander die daar gebruik van wil maken. Dat hebben we in een motie samen met PvdA, GroenLinks, CDA en GB tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 al kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de raad was voor. Enige obstakel in de uitvoering waren de kosten. Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Wat mij betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van mijn eerder ingediende motie en stelde daarom vragen hierover aan het college tijdens het vragenuurtje vanavond.

  Lees verder
 2. Hoogspanningslijnen Daan Weststrate 2
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 6 april 2019

  ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. In de programmabegroting 2019 - 2022, die in het afgelopen najaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het eerst concreet geld vrijgemaakt voor de voorbereidingen van dit proces. Naar de mening van de ChristenUnie en de VVD blijft dit dossier zich (te) langzaam voortbewegen en daarom vragen de partijen middels raadsvragen aan het college welke maatregelen zij kan treffen om dit proces te versnellen.

  Lees verder
 3. Overheid-World-Food-center.jpg
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 15 februari 2019

  World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. In het WFC ontmoeten consumenten, bedrijven, kennisinstellingen, agrariërs en lokale voedselproducenten elkaar om kennis te ontwikkelen en te delen. Bezoekers zullen kunnen gaan ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. De historische Mauritskazerne zal daarin een heel belangrijke toekomstgerichte plaats gaan innemen. Lees hier mijn bijdrage terug tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarin we voor het eerst in lange tijd over dit onderwerp met elkaar het debat aangingen.

  Lees verder
 4. 20181115 Motie Watertappunten
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 19 november 2018

  Krijgt Ede straks ook gratis water?

  Hoe handig is dit? Als het aan de ChristenUnie ligt, komen er een aantal watertappunten in Ede zondat inwoners en toeristen heel gemakkelijk water kunnen bijvullen. Deze watertappunten zouden dan geplaatst moeten worden bij diverse druk bezochte plaatsen in Ede en bij speelplaatsen of toeristische plaatsen zoals bijvoorbeeld de Schaapskooi op de Ginkelse heide. Zo kun je door de hele kern straks gratis je flesje met water (bij)vullen. Dit probeerde de ChristenUnie, samen met diverse andere partijen in de gemeenteraad, voor elkaar te krijgen via een motie tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

  Lees verder
 5. 20151116 Hoogspanningslijnen
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 17 november 2018

  'Eindelijk is het dan zover....!'

  Eindelijk is het dan zover....! Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de begroting voor 2019. Raadslid Daan Weststrate: “In deze begroting is geld gereserveerd om de hoogspanningslijn die boven de kern van Ede loopt (tracé vanaf de N224 over o.a. de Zeeheldenbuurt en de Klaphekbuurt) ondergronds te brengen. Op 12 november 2015 heb ik via een motie het college verzocht te onderzoeken hoe de hoogspanningslijn zo snel mogelijk ondergronds kan worden gebracht én de benodigde gelden hiervoor te reserven. Nu deze fase achter de rug is, kunnen de voorbereidingen écht beginnen. Met de vaststelling van dit geld in de begroting gaat een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie in vervulling!” 

  Lees verder
 6. 20180705 Toespreken gediplomeerden PABO - CHE 2
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 6 juli 2018

  ‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?’

  Donderdagavond 5 juli ontving een nieuwe lichting van 79 leerkrachten hun Bachelor Leraar Basisonderwijs in de Oude Kerk van Ede. Daan Weststrate, raadslid ChristenUnie Ede, leerkracht en oud-student, sprak hen toe. 

  Lees verder

  Labels:

 7. Dossier Hoogspanningslijn 2
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 8 maart 2018

  Hoog gespannen verwachtingen: ‘kabels moeten snel ondergronds!’

  Sinds 2005 vraagt de ChristenUnie al aandacht in de gemeenteraad voor een actieve aanpak van de gemeente om de boven Ede aanwezige hoogspanningskabels onder de grond aan te leggen. Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn ook nog eens gevaarlijk door mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. Raadslid Daan Weststrate: ‘het wordt nu tijd dat er geld wordt gereserveerd om de hoogspanningslijnen daadwerkelijk onder de grond te leggen: dit heeft al veel te lang geduurd’.

  Lees verder
 8. P8196332
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 22 februari 2018

  Voortaan altijd snelheidscontroles op de N224

  Dagelijks rijden op de N224 vele auto’s met hoge snelheid langs de Laan van Kernhem. Ze rijden bovendien ook vaak door rood. De ChristenUnie maakt zich daarom grote zorgen over de verkeersveiligheid op de N224. Uit uitkomsten van een recente verkeerscontrole daar, bleek dat één op de zes auto’s te hard reed. Raadslid Daan Weststrate wil daarom van het college van B&W weten wat zij aan deze gevaarlijke situatie gaat doen en of het bereid is om te zorgen voor permanente verkeerscontrole in de vorm van flitspalen. Op deze manier wordt er opgetreden tegen te hard rijden èn het rijden door rood.

  Lees verder
 9. Vliegtuig
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 21 februari 2018

  ChristenUnie: uitstel Lelystad ‘logisch’ en ‘enige juiste keuze’

  Vanmorgen maakte minister Van Nieuwenhuizen belangrijk nieuws bekend dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad met zeker een jaar uitgesteld wordt. Hiermee hoopt de minister het vertrouwen van omwonenden terug te winnen. Daarnaast zijn er nieuwe varianten van vliegroutes gepresenteerd die niet meer over Ede en Bennekom gaan.

  Lees verder
 10. Klaslokaal
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 26 januari 2018

  Excellente school: 'waardevol door investering in onze kinderen'

  Op maandag 22 januari jl. was het groot feest op 49 scholen in Nederland: zij kregen deze dag het predicaat ‘Excellente School’ uitgereikt. Eén van de scholen was CNS De Triangel in Lunteren. Deze school kreeg het predicaat uitgereikt aangezien zij op een bijzondere manier aandacht besteedt aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Aangezien de Triangel als eerste school binnen onze gemeente Ede deze titel kreeg, bezocht ik de school om de schoolleiding te feliciteren.

  Lees verder