Resultaten

Resultaten en zegeningen 2014-2018

De ChristenUnie kijkt met dankbaarheid terug op de afgelopen collegeperiode. Er is nog werk aan de winkel, maar er is ook veel waardevols bereikt. Een greep uit de resultaten en de zegeningen op het werk van de afgelopen vier jaar:

 • Toegankelijkheid is de nieuwe norm. In 2016 heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om van Ede een inclusieve en toegankelijke gemeente te maken. Op veel terreinen ervaren mensen hindernissen. Winkels en restaurants zijn lang niet altijd toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De informatie die de gemeente verspreidt is lang niet altijd te begrijpen voor mensen die niet goed kunnen lezen. Dankzij de ChristenUnie wordt hier werk van gemaakt en is er een ‘routekaart Ede Inclusief’ opgesteld met plannen om Ede toegankelijk te maken voor iedereen.

 • De ChristenUnie heeft zich ingezet om mantelzorgers te ondersteunen. Op initiatief van de ChristenUnie is meer geld beschikbaar gekomen voor deze ondersteuning.Er zijn nu bijvoorbeeld mogelijkheden voor ‘respijtzorg’, zorg die de mantelzorger kan aanvragen om zelf even op adem te komen.

 • Het minimabeleid is mede dankzij de inzet van de ChristenUnie de afgelopen periode sterk verbeterd. Het pakket aan regelingen vanuit de gemeente voor mensen die niet rond kunnen komen is vergroot. Zo krijgen kinderen uit minima-gezinnen die voor het eerst naar de middelbare school gaan een fiets en laptop van de gemeente.

 • De Meet-Inn is al jaren een plek waar sociaal kwetsbare inwoners terecht kunnen voor een kopje koffie, een praatje of een maaltijd. De meet-inn had niet voldoende middelen om al het werk te kunnen doen. Dankzij een door de ChristenUnie ingediende motie heeft de gemeente  vanaf 2017 bijgedragen aan de meet-inn.

 • Leon Meijer heeft als wethouder voor duurzaamheid hard gewerkt om het deel van de energie wat duurzaam wordt opgewerkt groter te maken. Het is de afgelopen periode gegroeid naar ongeveer 10%. Ede heeft daarmee nu een bovengemiddeld aandeel duurzame energie. We zijn er nog niet, maar mede dankzij de ChristenUnie is er ook een plan gemaakt om Ede in 2050 energieneutraal te maken.

 • Naast meer duurzame energie, is er ook meer aandacht voor energiebesparing. Dankzij een motie van de ChristenUnie en de SGP zijn er energiecoaches die huishoudens adviseren over energiebesparing. Dat levert voor huishoudens en lagere energierekening op en past binnen een duurzame levensstijl.

 • Ede is een fietsstad. De wethouders in Ede hebben een plan gemaakt om het fietsen in Ede te promoten. Dankzij een amendement van de ChristenUnie is het meest ambitieuze scenario gekozen en wordt fietsen zo veel mogelijk gestimuleerd.

 • Vanwege de uitbreiding van vliegveld Lelystad zouden er 10.000 vliegtuigen per jaar laag over Ede gaan vliegen. De ChristenUnie heeft zich daar tegen verzet. En dan helpt het dat we als lokale partij goede contacten hebben met de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. Die heeft als eerste gepleit voor uitstel van de opening van Lelystad waardoor er de komende jaren geen laagvliegende vliegtuigen boven Ede komen.

 • Leon Meijer is de eerste en enige ‘voedselwethouder’ van Nederland. Dankzij de ChristenUnie is er veel meer aandacht voor voedsel. Er is een voedselvisie, verschillende scholen zijn een schooltuin begonnen en er is het project ‘korte ketens’ gestart waarmee gezorgd wat dat voedsel dat Edese boeren produceren ook in de regio gegeten worden. Binnenkort start in Ede de ‘voedselraad’.

 • De ChristenUnie heeft zich ingespannen voor snel internet in het buitengebied. In het noordelijke buitengebied van Ede is in 2017 glasvezel aangelegd, maar de situatie in Bennekom (De Kraats/Nergena) leek vergeten te worden. Raadsvragen van de ChristenUnie en de inspanning van Leon Meijer in het zoeken van samenwerking, hebben er in geresulteerd dat ook in De Kraats/Nergena glasvezel aangeboden gaat worden.

 • Dankzij de inzet van onder andere de ChristenUnie is er in Ede een kindercollege gekomen. Hierdoor wordt de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen vergroot.