Berichten geschreven door Jan Willem Middelesch

 1. Online gokken.jpeg
  portretjanwillem.png portretniek.png
  Door Jan Willem Middelesch, Niek van den Brink op 13 april 2023

  Resultaat: geen gokreclame op de Kenniscampus

  Op 27 maart stelden raadslid Niek van den Brink en fractievolger Jan Willem Middelesch raadsvragen over reclames voor (online) gokken, onder andere in abri's op de Kenniscampus. Zij vroegen onder andere om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede. Dat lokale verbod komt er niet, maar het college verwacht dat de reclames over (online) gokken binnenkort verwijderd worden. Dat blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen.

  Lees verder
 2. Schermafbeelding 2023-04-04 202800.png
  portretjanwillem.png
  Door Jan Willem Middelesch op 5 april 2023

  Nota begraven: van natuurbegraven tot funerair erfgoed

  Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 30 maart werd de Nota begraven besproken. Namens ChristenUnie Ede voerde fractievolger Jan Willem Middelesch het woord. Over de nota en de bijdrage van Jan Willem leest u in deze blog.

  Lees verder
 3. Online gokken.jpeg
  portretjanwillem.png portretniek.png
  Door Jan Willem Middelesch, Niek van den Brink op 28 maart 2023

  Raadsvragen: ChristenUnie Ede wil een verbod op gokreclame

  Net als op veel andere plekken, wordt ook in de gemeente Ede reclame gemaakt door (online) gokbedrijven. In afwachting van een landelijk verbod op ongerichte gokreclames, hebben meerdere gemeenten hierover al afspraken gemaakt. Fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Niek van den Brink hebben raadsvragen gesteld, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede.

  Lees verder
 4. thermostat-gee2c2fd96_1920.jpg
  portretjanwillem.png portretdaan.png
  Door Jan Willem Middelesch, Daan Weststrate op 13 januari 2023

  ChristenUnie Ede blij met energietoeslag voor studenten

  Studenten die in Ede op kamers wonen, kunnen vanaf 16 januari alsnog energietoeslag aanvragen. De gemeente Ede heeft daarvoor een eigen regeling vastgesteld. Een goede keuze, vinden raadslid Daan Weststrate en fractievolger Jan Willem Middelesch.

  Lees verder
 5. Boom.jpg
  portretjanwillem.png portretniek.png
  Door Jan Willem Middelesch, Niek van den Brink op 16 november 2022

  Door motie ‘3-30-300’ meer groen in de wijken

  In de Programmabegroting zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan plantsoenen, bomen en struiken. Maar wat de ChristenUnie betreft ontbreekt er nog een duidelijke streefnorm voor groen in de wijken. Om deze norm in te voeren, hebben Jan Willem Middelesch en Niek van den Brink een motie uitgewerkt getiteld: ‘Groene wijken met het 3-30-300 principe.’ Deze motie werd op 10 november 2022 met 30 stemmen vóór en 9 stemmen tegen aangenomen.

  Lees verder
 6. vuilniszakken-3oktober
  portretjanwillem.png
  Door Jan Willem Middelesch op 4 oktober 2022

  Zwerfafval opruimen: een ochtend op pad met een ‘Schone Held’

  Vuilniszakken, blikjes en sigarettenpakjes. Zomaar wat voorbeelden van het zwerfafval dat fractievolger Jan Willem Middelesch vond tijdens een rondje met een van de 'Schone Helden' uit Ede. Over zwerfafval en over de antwoorden op de gestelde raadsvragen over overlast door lachgasgebruik, schrijft Jan Willem in deze blog. 

  Lees verder
 7. Lachgas.jpg
  portretjanwillem.png portretarie.png
  Door Jan Willem Middelesch, Arie Barendrecht op 14 september 2022

  ChristenUnie Ede stelt raadsvragen over overlast door lachgasgebruik

  Onze fractie hoorde recent over lachgasballonnen en -flessen die op straat worden aangetroffen. Reden voor fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Arie Barendrecht om raadsvragen te stellen.

  Lees verder
 8. pexels-curtis-adams-8031890.jpg
  portretjanwillem.png portretarie.png
  Door Jan Willem Middelesch, Arie Barendrecht op 22 juni 2022

  ChristenUnie stelt vragen over grootschalig witwassen op vakantieparken

  Uit een rapport van Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland blijkt dat georganiseerde misdaad op grote schaal geld witwast via vakantieparken. Reden voor ChristenUnie Ede om vragen te stellen over de situatie op Edese vakantieparken.

  Lees verder
 9. pexels-pixabay-532001.jpg
  portretjanwillem.png
  Door Jan Willem Middelesch op 9 juni 2022

  Uit het bestuursakkoord: veiligheid en (regionale) samenwerking

  Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. Vandaag deel 7, het woord is aan fractievolger Jan Willem Middelesch.

  Lees verder
 10. thermostat-gee2c2fd96_1920.jpg

  Ook Ede zet de knop om

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de oplopende energierekening en klimaatverandering. En vooral aandacht voor wat we daaraan kunnen doen. Wij hebben daarom de motie 'Ook Ede zet de knop om' ingediend, volgend op de landelijke campagne 'Zet ook de knop om'. Op 12 mei is deze motie door de gemeenteraad aangenomen.

  Lees verder