Berichten over Perspectiefnota

 1. Euro bankbiljetten.jpg
  portretarie.png
  Door Arie Barendrecht op 27 juni 2024

  Bijdrage Perspectiefnota: “recht doen aan ieder mens, met speciale aandacht voor de kwetsbaren”

  De PDE van 27 juni 2024 stond vooral in het teken van de algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2025-2028. Namens ChristenUnie Ede voerde fractievoorzitter Arie Barendrecht het woord. Hij vroeg aandacht voor een aantal onderwerpen. In deze blog zijn bijdrage.

  Lees verder
 2. Beediging Harry Hindriks en Annemiek Stam voor ChristenUnie in gemeenteraad Ede - Foto Niek Stam-538
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 4 juli 2019

  Algemene Beschouwingen bij de behandeling Perspectiefnota 2020-2023

  In de Perspectiefnota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Vanavond spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Dit worden ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd. Vanavond was de 1e termijn van de gemeenteraad en reageerde het college op de bijdragen. Op donderdag 18 juli vindt de besluitvorming over de perspectiefnota plaats met stemmingen over de ingediende moties en amendementen. Lees hier de inzet en de bijdrage van fractievoorzitter Cora Otter terug.

  Lees verder
 3. Topbanner kandidatenlijst Ede 2018
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 5 juli 2018

  Bijdrage ChristenUnie tijdens behandeling Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

  In deze nota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Op 5 juli spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Aangezien het nieuwe college nog maar net is aangetreden wordt dit ook wel de Meerjarenbeleidsvisie over de komende drie jaar genoemd: 2019-2022. Aan het einde van de avond nam de gemeenteraad een definitief besluit hierover, ook over de ingediende amendementen en moties. Lees hier de inzet en de bijdrage van de ChristenUnie terug. 
  Lees verder