Berichten over Bram van der Beek

 1. 2021 07 leidende principes omgevingsvise.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 8 juli 2021

  De leidende principes voor onze omgevingsvisie

  Vrijwel iedereen die politiek een beetje volgt zal wel weten dat er een omgevingswet aankomt. En velen zullen ook wel weten dat deze grote verandering al een aantal keer is uitgesteld. In Ede hebben we de ‘leidende principes voor onze omgevingsvisie’ vastgesteld. Dit kun je zien als de belangrijke uitgangspunten, maar ze zijn nog niet concreet gemaakt per locatie. Deze principes gaan ons helpen om straks op de kaart van heel Ede te bschrijven wat we per locatie belangrijk vinden. Dat laatste heet dan het omgevingsplan en komt in de plaats van het bestemmingsplan.

  Lees verder
 2. 2021 06 RES.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 2 juni 2021

  De regionale energiestrategie

  Inmiddels heeft u dat woord vast wel vaker voorbij zien komen. In het filmpje van XON wordt ook uitgelegd wat het is en waarom we eraan meedoen. Kort gezegd is het de manier van de rijksoverheid om duurzame energieproductie in het land te regelen.

  Lees verder
 3. 2021 04 CRK
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 15 april 2021

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  Afgelopen donderdag stond besluitvorming rondom de commissie ruimtelijke kwaliteit centraal tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Raadslid Bram van der Beek licht het werk van de commissie en de bezwaren die wij als fractie hebben bij het voorstel. 

  Lees verder
 4. 2021 03 Bram column kerkvenster
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 25 maart 2021

  Column: 'het feestje van mezelf'

  Bram van der Beek, raadslid van de ChristenUnie was te gast bij het programma Kerkvenster van Ede FM: Goedenavond, we hebben net de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug. Politiek duiders buitelen over elkaar heen. Daar doe ik bij deze dan aan mee. Ik duik graag met u wat dieper in 1 onderdeel. Ik heb het genoemd: ‘het feestje van mezelf’.

  Lees verder
 5. 2021 02 blog economie.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 3 maart 2021

  Kiezen voor wat echt telt: Circulaire economie

  Een economie waarin we minder consumeren en spullen repareren in plaats van weggooien. We vinden dat vaak belangrijk vanuit het oogpunt van het verkleinen van onze voetafdruk: we gebruiken nu meer grondstoffen dan er op deze wereld zijn, en we vervuilen de aarde met het afval van onze koopzucht. Maar er is een ander element waar ik u graag mee naartoe neem: we houden deze levensstijl in stand over de rug van kwetsbare mensen in verre buitenlanden.

  Lees verder
 6. renewable-energy-5166438_1920.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 15 december 2020

  Resultaten van onderzoek naar biomassa

  Als fractie van de ChristenUnie Ede kregen we vorig jaar na de zomer het aanbod van een lid om zich te verdiepen in het onderwerp biomassa. Hierdoor konden wij dieper ingaan op een steeds controversiëler wordend onderwerp. Het was een dynamisch onderzoek, waar één van de belangrijkste opbrengsten is geweest dat de fractie van de ChristenUnie in Ede veel heeft kunnen sparren naar aanleiding van de gelezen documenten en gehouden interviews. Het onderzoek kunt u hier lezen. Met deze blog bespreekt Bram van der Beek namens de fractie de belangrijkste punten.

  Lees verder
 7. cornflowers-5352633_1920.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 4 december 2020

  Pleidooi voor een kleine groep beheerders op enclave De Ginkel

  De ChristenUnie zou graag zien dat de landbouw-enclave op de Ginkel door een kleine groep beheerders wordt beheerd. Raadslid Bram van der Beek sprak deze wens uit in het debat over de gebiedsvisie De Ginkel. Lees hier een korte samenvatting van zijn bijdrage aan het debat

  Lees verder
 8. Bram van der Beek - brede banner.png
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 28 november 2020

  Duurzame energie óók voor minima

  Voor mensen met spaargeld op de rekening is het makkelijker meekomen in de energietransitie. Als je elke maand al nauwelijks rond komt, dan zijn de bedragen die genoemd worden om je huis te moeten isoleren vaak onhaalbaar hoog. Ook kan er wel eens scheef worden gekeken naar de hybride of elektrische autos die aan het einde van het jaar nog met belastingvoordeel de winkel uitvliegen. ChristenUnie Ede is van mening dat de voordelen van de energietransitie ook voor minima meer haalbaar moeten zijn. Een inclusieve energietransitie daar zijn wij voor! Lees hier de bijdrage van raadslid Bram van der Beek. 

  Lees verder
 9. 20200124 Nergena Photoshop zuidwestzijde ETU.jpg
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 9 september 2020

  Reactie ChristenUnie op het rapport ‘Besluitvorming inzake zonneveld Nergena’

  Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 zou voor de 3e keer gestemd worden over zonneveld Nergena. Een dossier met een lange historie, waarover in de gemeenteraad heel verschillend wordt gedacht. Bij een eerdere stemming op 2 juli staakten de stemmen en daarom was het uitgangspunt dat het voorstel deze avond opnieuw in stemming gebracht moest worden. Vandaag is het rapport openbaar gemaakt met de resultaten van het onderzoek dat is gedaan naar de 'Besluitvorming inzake zonneveld Nergena'. Lees hier onze reactie.

  Lees verder
 10. Bram van der Beek
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 10 juli 2020

  Toelichting op mijn keuze bij de stemming voor Zonneveld Nergena

  Gisteravond zou de gemeenteraad besluiten of zij geen wensen of bedenkingen zou hebben bij de komst van een zonneveld op voormalig landgoed Nergena bij Bennekom. Vanzelfsprekend was dit allerminst. De vergadering ervoor werd dezelfde stemming gehouden waarbij de stemmen staakten: 19 raadsleden stemden voor en 19 stemden tegen. Persoonlijk weerhield ik mij van stemming evenals bij een eerdere stemming over dit onderwerp. Het lijkt me goed om ook hier uit te leggen waarom ik dit keer, in overleg met mijn fractie, wel mee wilde stemmen over het Zonneveld Nergena. 

  Lees verder