Berichten geschreven door Bram van der Beek

 1. Hand met vlinder
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 14 mei 2019

  Column: 'Biodiversiteit'

  Gisteravond sprak ik in het radioprogramma 'Kerkvenster' over afnemende biodiversiteit. Vorige week werden sombere resultaten gepresenteerd van een wereldwijde studie: een miljoen van de acht miljoen plant- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland zelfs 40 procent van de soorten. Met elkaar kunnen we beter zorgen voor onze schepping. Lees hier mijn gesproken column met tips voor uw tuin en reageer gerust.
  Lees verder
 2. Wonen
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 18 april 2019

  ChristenUnie pleit voor sociale woningen op Marandi terrein Lunteren

  Het Marandi terrein in Lunteren heeft alles in zich om een heel mooie plek te worden om te wonen. Een mix van starters en senioren, in de vorm van een kleinschalig hofje. Lunteren heeft behoefte aan sociale en betaalbare huur- en koopwoningen. Helaas worden de sociale huur en koopwoningen losgelaten. Als ChristenUnie vinden we dat te snel, en willen dat er meer moeite wordt gedaan om ook deze doelgroep op deze locatie te bouwen.

  Lees verder
 3. Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 5 april 2019

  ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken

  Al jaren zijn er grote wachtlijsten en tekorten in de sociale huur- en koopsector. Veel mensen wachten al jaren op een geschikt huis. Zowel in als na de crisistijd is het ons in Ede niet gelukt om hier verandering in te brengen. Ook de plannen voor dit jaar zijn te mager om een oplossing te bieden. Ook diverse rapporten en organisaties bevestigen dit beeld en luiden zelfs de noodklok. Als ChristenUnie vinden we het heel vervelend om te constateren dat het percentage sociale huur en koop de laatste jaren is gedaald. Hier heb ik een lans voor gebroken tijdens het debat over 'Beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen'. 

  Lees verder
 4. Zonnepanelen.jpg
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 15 februari 2019

  Wind- en Zonnewijzer

  De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling is opgenomen in de Routekaart Ede energieneutraal (vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2018) en in het bestuursakkoord Ruimte voor Ede 2018-2022. De ChristenUnie is voorstander van een snelle én zorgvuldige energietransitie. Tot op heden ontbrak het echter aan ruimtelijk beleid dat de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 mogelijk maakt. Lees hier een terugblik op het debat m.b.t. de Wind- en Zonnewijzer wat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. 

  Lees verder
 5. CPO
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 12 november 2018

  'Ede zou meer zelf moeten bouwen'

  Aanstaande donderdag krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. Normaal al een heel bijzonder moment, maar voor ons extra feestelijk: we zijn er namelijk al ruim 5 jaar mee bezig geweest.

  Lees verder
 6. Wonen
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 6 augustus 2018

  ChristenUnie stelt raadsvragen over gevolgen vervallen gasaansluiting

  Op 1 juli jl. is de verplichte aansluiting op het gasnet komen te vervallen. Dat betekent dat nieuwe woningen in principe niet meer aangesloten worden op het gasnet. Als bij een nieuwe woning de grond van de gemeente Ede werd gekocht, dan leverde de gemeente deze bouwgrond ‘bouwrijp’ op. Dat wil zeggen dat alle nutsvoorzieningen door de gemeente werden aangelegd, er kan direct begonnen worden met bouwen. In de prijs voor de bouwrijpe grond zit dus ook de kostenvoor de aanleg van dat gasnet verwerkt. Sinds 1 juli jl. worden deze kosten niet meer gemaakt, terwijl de grondprijs gelijk blijft. Voor gemeenteraadslid Bram van der Beek aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college over hoe er hiermee omgegaan wordt na bijvoorbeeld het vervallen van de aansluitverplichting op het gasnet.

  Lees verder
 7. 20180203 Werkbezoek Herenboeren Ede - 1
  3. Peter Jansen 6. Bram van der Beek
  Door Peter Jansen, Bram van der Beek op 3 februari 2018

  Herenboeren Ede: een waardevol burgerinitiatief

  Vanmorgen gingen raadslid Peter Jansen en kandidaat-raadslid Bram van der Beek in gesprek met de initiatiefnemers van Herenboeren Ede. Een groep enthousiaste Edenaren die samen duurzaam voedsel willen produceren. Het idee is om in Ede een kleinschalige coöperatieve boerderij op te zetten. Een boerderij dat eigendom is van een groep Edese huishoudens die samen bepalen wat ze willen eten. 

  Lees verder