Berichten geschreven door Niek van den Brink

 1. Verkeerslicht fietsers.jpg
  portretniek.png portretdaan.png
  Door Niek van den Brink, Daan Weststrate op 18 maart 2023

  Vooruit met de Koersnota Mobiliteit

  Op donderdag 16 maart werd de koersnota mobiliteit besproken in de Edese gemeenteraad. De raadsleden Daan Weststrate en Niek van den Brink zien mooie ambities genoemd staan in de koersnota. Om grip te krijgen op de voortgang wil de ChristenUnie dat de visie vertaald wordt naar een concrete uitvoeringsagenda. Hier volgt een samenvatting van de inbreng van de ChristenUnie. 

  Lees verder
 2. daanenrebelinotterlo.jpg
  portretniek.png portretdaan.png
  Door Niek van den Brink, Daan Weststrate op 6 maart 2023

  Duidelijkheid gewenst voor verkeersveiligheid bij ingang Otterlo

  Afgelopen donderdag bezochten Niek van den Brink, Daan Weststrate en Statenlid Freek Rebel Otterlo om de verkeerssituatie ter hoogte van De Waldhoorn te bekijken. Otterlo's Belang vraagt al jaren aandacht voor het gevoel van onveiligheid op deze plaats; maar er lijkt weinig te gebeuren.

  Lees verder

  Labels: ,

 3. construction-site-g48bf02dfb_1920.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 23 februari 2023

  Bijdrage over rekenkamerrapport ‘Wonen is meer dan bouwen’

  In februari 2023 presenteerde de Rekenkamer van Ede een rapport getiteld: 'Wonen is meer dan bouwen'. Op 23 februari werd dat rapport oordeelsvormend door de gemeenteraad besproken. Lees hier de bijdrage van raadslid Niek van den Brink bij dit rapport.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. building-gcaae4ca71_1920.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 23 februari 2023

  Uitgebreide reactie ChristenUnie op Rekenkamerrapport 'Wonen is meer dan bouwen'

  In februari 2023 presenteerde de Rekenkamer van Ede een rapport getiteld: 'Wonen is meer dan bouwen'. Hierin worden best stevige conclusies getrokken. In dit stuk gaat raadslid Niek van den Brink nader in op enkele uitspraken in het rapport.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. ad817d0f-ee2a-43ac-91d1-b7fad1de6169.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 2 februari 2023

  Met Woonstede werken aan welzijn

  Donderdag 26 januari gingen Bram van der Beek, Arie Barendrecht en Niek van den Brink op bezoek bij Woonstede. De woningcorporatie is actief in de gemeente Ede en Scherpenzeel. Veel onderwerpen kwamen aan bod zoals: werken aan welzijn, spreiding van huurwoningen over de gemeente en de grote opgave van het toevoegen van woningen aan de bestaande voorraad. In deze blog een kort verslag van Niek.

  Lees verder

  Labels:

 6. Rijtjeshuis.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 25 november 2022

  Aandacht voor betaalbare woningbouw in aangevraagd debat

  Iedere fractie in de gemeenteraad kan een agenderingsverzoek doen, zodat over een onderwerp dat zij belangrijk vinden gedebatteerd kan worden. Niek van den Brink deed zo’n agenderingsverzoek naar aanleiding van het debat over de Hulakker in Lunteren, om te kunnen debatteren over de achterstand in betaalbare woningbouw. Dit debat vond plaats tijdens de PDE van 24 november. In deze blog de bijdrage van Niek tijdens het debat.

  Lees verder
 7. Boom.jpg
  portretniek.png portretjanwillem.png
  Door Niek van den Brink, Jan Willem Middelesch op 16 november 2022

  Door motie ‘3-30-300’ meer groen in de wijken

  In de Programmabegroting zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan plantsoenen, bomen en struiken. Maar wat de ChristenUnie betreft ontbreekt er nog een duidelijke streefnorm voor groen in de wijken. Om deze norm in te voeren, hebben Jan Willem Middelesch en Niek van den Brink een motie uitgewerkt getiteld: ‘Groene wijken met het 3-30-300 principe.’ Deze motie werd op 10 november 2022 met 30 stemmen vóór en 9 stemmen tegen aangenomen.

  Lees verder
 8. Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
  portretniek.png portretannemiek.png
  Door Niek van den Brink, Annemiek Stam op 14 oktober 2022

  Naar een permanent, kleinschalig asielzoekerscentrum in Ede

  Tijdens de PDE van 13 oktober besprak de gemeenteraad wat de gemeente Ede kan doen om bij te dragen aan het verlichten van de opvangcrisis. Namens onze fractie voerden Annemiek Stam en Niek van den Brink het woord.

  Lees verder
 9. Basisschool rugzakken.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 28 september 2022

  Overleg met schoolbesturen over communicatie rond ouderbijdragen

  Tijdens de besluitvormende vergadering van 22 september 2022 heeft raadslid Niek van den Brink mondelinge vragen gesteld over de vrijwillige ouderbijdrage op scholen. Kan de communicatie beter waardoor mensen zich niet verplicht voelen om te betalen als ze minder te besteden hebben? In dit artikel de bijdrage en vragen.

  Lees verder
 10. 20160208 Tiny Houses Almere
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 11 juli 2022

  Minimaal 100 microwoningen op pauzegronden

  Bij de behandeling van de voorjaarsbrief vroeg ChristenUnie Ede samen met het CDA (initiatiefnemer) en diverse andere partijen aan het college om 100 microwoningen te laten plaatsen op zogenaamde pauzegronden. De motie die daartoe oproept werd aangenomen door de gemeenteraad. Niek van den Brink legt uit wat microwoningen zijn en hoe die ingezet kunnen worden in Ede.

  Lees verder