Berichten geschreven door Niek van den Brink

 1. Rijtjeshuis.jpg

  Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

  Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 2. Zonnepanelen op dak
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 23 maart 2019

  Motie natuurinclusief bouwen aangenomen

  Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen waar de natuur bij gebaad is. De biodiversiteit staat wereldwijd en ook in Ede onder druk. Er zijn veel oplossingen beschikbaar om de biodiversiteit te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn inbouwkasten en speciale dakpannen voor vogels of voor vleermuizen. Daarnaast kan het toepassen van groene daken en groene gevels de leefbaarheid voor mens en dier sterk bevorderen. De ChristenUnie wil dat gemeente Ede natuurinclusieve bouw sterk gaat bevorderen. Hiertoe heeft o.a. de ChristenUnie een motie ingediend tijdens de behandeling van het programma Biodiversiteit. De motie werd met 21 stemmen vóór en 16 stemmen tegen aangenomen.

  Lees verder
 3. 20190221 Foto bij bericht m.b.t. raadsvragen vervolg proces realisatie Tiny Houses in Ede.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 21 februari 2019

  ChristenUnie stelt vervolgvragen over realisatie Tiny Houses

  Sinds november 2016 is er n.a.v. een informatieavond over tiny houses (georganiseerd door ChristenUnie, GroenLinks en GemeenteBelangen) een initiatiefgroep ontstaan die tiny houses wil realiseren in de gemeente Ede. Voor de initiatiefnemers zijn gemeenschapszin en een duurzame levensstijl belangrijk. Punten die ook belangrijk zijn voor de ChristenUnie. Ondanks dat het bestuursakkoord positief staat ten opzichte van flexibele woonvormen, is er tot op heden nog geen locatie voor dit initiatief gevonden. Afgelopen week verscheen een memo van het college als antwoord op mijn eerder gestelde mondelinge vragen over de zoektoch naar een geschikte locatie. Waar dit memo antwoord geeft op het ‘waarom’, roept het memo ook weer nieuwe vragen voor ons op. Reden voor mij om namens de ChristenUnie vervolgvragen te stellen over het proces tot realisatie van tiny houses in Ede.

  Lees verder
 4. 20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 21 december 2018

  ChristenUnie tevreden over aanpassingen ontwerp Parklaan

  De ChristenUnie is blij dat het college gelukt is om met de bezwaarmakers tot overeenstemming te komen over een nieuw ontwerp voor de Parklaan. Hiermee komt de aanleg van de Parklaan, de broodnodige ontsluitingsweg voor het zuiden en oosten van Ede, een stuk dichterbij. De aanpassingen aan het ontwerp zijn goed voor het milieu en blijven gericht op een goede ontsluiting van de wijken. Wel hebben we twijfels bij de houdbaarheid van de gekozen oplossingen voor de verkeersdoorstroming.

  Lees verder
 5. Auto navigatie.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 1 december 2018

  'Onderzoek alternatieven voor autotunnel'

  Het houdt de gemoederen bezig: het nut en de noodzaak van een autotunnel wanneer de spoorwegovergang van de Kerkweg wordt gesloten. De één wil de schop morgen al in de grond zetten, de ander wil juist de overweg zo snel mogelijk gesloten hebben en zit niet op een autotunnel te wachten. Er is ook een groep die de zowel voor- als nadelen ziet van een autotunnel. Kortom, de meningen lopen uiteen. Het is nu aan de gemeenteraad om een eerste duiding te geven aan het rapport van Ecorys. De gemeenteraad, want het college wil zich nog niet branden aan deze kwestie. Want dat er mensen teleurgesteld moeten worden, dat is wel duidelijk.

  Lees verder
 6. Rijtjeshuis.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 16 november 2018

  Prestatieafspraken met Woonstede over lastenverlichting OZB

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat als er sprake is van lastenverlichting, deze ten goede komt aan alle inwoners. Nu in de programmabegroting een structurele lastenverlichting is opgenomen, door in 2022 geen inflatiecorrectie toe te passen op de OZB heffing, vinden wij dan ook dat de inwoners van Ede die een huis huren hiervan mee moeten kunnen profiteren.

  Lees verder
 7. 20180705 Vuurwerk - Rotje
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 5 juli 2018

  ChristenUnie vraagt college om overlast vuurwerk terug te dringen

  De ChristenUnie wil het vuurwerk dat het meest leidt tot onveiligheid aanpakken. De hoeveelheid letsel en onveiligheid rond Oud en Nieuw loopt zo langzamerhand uit de hand. Raadslid Niek van den Brink wil daarom de schade en overlast van vuurwerk beperken en diende daartoe een motie in tijdens de behandeling van de meerjarenbeleidsvisie. De motie, die met één stem verschil werd aangenomen, roept het college op met een plan van aanpak te komen om de overlast van consumentenvuurwerk terug te dringen door onder andere het centraal afsteken van vuurwerk te stimuleren en te faciliteren.

  Lees verder
 8. DSC_3295
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 19 juni 2018

  ChristenUnie wil natuurlijke vijanden inzetten tegen de eikenprocessierups

  Namens de ChristenUnie heb ik vandaag raadsvragen gesteld om aandacht te vragen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups kan met z’n brandharen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en (huis)dier. De ChristenUnie wil dat het college er alles aan gaat doen om de komende jaren de overlast tot een minimum te beperken. Lees hier mijn verdere toelichting en de gestelde vragen aan het college.

  Lees verder