Berichten geschreven door Niek van den Brink

 1. IMG_0115.jpeg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 6 september 2023

  ChristenUnie Ede vraagt aandacht voor suïcidepreventie

  In Nederland sterven er gemiddeld 5 personen per dag door zelfmoord. Tijdens de PDE van donderdag 7 september zal ChristenUnie Ede – in het kader van de week van suïcidepreventie – een geel lintje dragen. Een lintje, een klein gebaar om meer bewustwording te creëren. In deze blog licht raadslid Niek van den Brink toe waarom hij dit zo belangrijk vindt. 

  Lees verder
 2. red-954265_1280.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 11 juli 2023

  De val van het kabinet - een terechte rode lijn

  Er werd de afgelopen week veel gesproken over de 'rode lijn' van de ChristenUnie waar niet over te onderhandelen viel: een stop op gezinshereniging voor sommige asielzoekers. Een terechte rode lijn, vindt raadslid Niek van den Brink. Want gezinnen verdienen onze bescherming. Kinderen horen bij hun ouders te zijn en niet ten prooi te vallen aan politici die de 'strijd op rechts' willen winnen.

  Lees verder
 3. pexels-tima-miroshnichenko-6615190.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 21 juni 2023

  Ruimte voor Knarrenhofjes en CPO in Kernhem Noord

  Donderdag 15 juni besloot de gemeenteraad van Ede over de ambities voor de nieuw te ontwikkelen wijk Kernhem Noord. Een amendement van ChristenUnie Ede, waarin wordt voorgesteld om Knarrenhofjes en collectieve zelfbouw op te nemen als ambitie voor de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, is raadsbreed aangenomen.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
  portretniek.png portretannemiek.png
  Door Niek van den Brink, Annemiek Stam op 15 juni 2023

  Ede gaat mogelijkheden voor duurzame opvanglocatie onderzoeken

  In het najaar van 2022 begonnen we als fractie met het dromen over nieuwe vormen van vluchtelingenopvang. Deels vanwege de beelden uit Ter Apel en deels vanwege allerlei ervaringen met kortdurende opvang, stroperige processen en moeiten die we constateren met de integratie van statushouders. Tijdens de PDE van 15 juni 2023 werd ons initiatiefvoorstel voor een duurzame opvanglocatie aangenomen. 

  Lees verder
 5. Asielzoekerscentrum spiegel.jpg
  portretniek.png portretannemiek.png
  Door Niek van den Brink, Annemiek Stam op 21 april 2023

  Informatieve sessie over initiatiefvoorstel permanente opvang asielzoekers

  Op donderdag 20 april jongstleden presenteerde ChristenUnie Ede, samen met een aantal andere partijen, een initiatiefvoorstel om te komen tot een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. Een locatie die - als alles doorgaat - open zal gaan als de locatie in Deelen sluit (over 5 jaar).

  Lees verder
 6. Online gokken.jpeg
  portretniek.png portretjanwillem.png
  Door Niek van den Brink, Jan Willem Middelesch op 13 april 2023

  Resultaat: geen gokreclame op de Kenniscampus

  Op 27 maart stelden raadslid Niek van den Brink en fractievolger Jan Willem Middelesch raadsvragen over reclames voor (online) gokken, onder andere in abri's op de Kenniscampus. Zij vroegen onder andere om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede. Dat lokale verbod komt er niet, maar het college verwacht dat de reclames over (online) gokken binnenkort verwijderd worden. Dat blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen.

  Lees verder
 7. Online gokken.jpeg
  portretniek.png portretjanwillem.png
  Door Niek van den Brink, Jan Willem Middelesch op 28 maart 2023

  Raadsvragen: ChristenUnie Ede wil een verbod op gokreclame

  Net als op veel andere plekken, wordt ook in de gemeente Ede reclame gemaakt door (online) gokbedrijven. In afwachting van een landelijk verbod op ongerichte gokreclames, hebben meerdere gemeenten hierover al afspraken gemaakt. Fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Niek van den Brink hebben raadsvragen gesteld, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede.

  Lees verder
 8. Verkeerslicht fietsers.jpg
  portretniek.png portretdaan.png
  Door Niek van den Brink, Daan Weststrate op 18 maart 2023

  Vooruit met de Koersnota Mobiliteit

  Op donderdag 16 maart werd de koersnota mobiliteit besproken in de Edese gemeenteraad. De raadsleden Daan Weststrate en Niek van den Brink zien mooie ambities genoemd staan in de koersnota. Om grip te krijgen op de voortgang wil de ChristenUnie dat de visie vertaald wordt naar een concrete uitvoeringsagenda. Hier volgt een samenvatting van de inbreng van de ChristenUnie. 

  Lees verder
 9. daanenrebelinotterlo.jpg
  portretniek.png portretdaan.png
  Door Niek van den Brink, Daan Weststrate op 6 maart 2023

  Duidelijkheid gewenst voor verkeersveiligheid bij ingang Otterlo

  Afgelopen donderdag bezochten Niek van den Brink, Daan Weststrate en Statenlid Freek Rebel Otterlo om de verkeerssituatie ter hoogte van De Waldhoorn te bekijken. Otterlo's Belang vraagt al jaren aandacht voor het gevoel van onveiligheid op deze plaats; maar er lijkt weinig te gebeuren.

  Lees verder

  Labels: ,

 10. construction-site-g48bf02dfb_1920.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 23 februari 2023

  Bijdrage over rekenkamerrapport ‘Wonen is meer dan bouwen’

  In februari 2023 presenteerde de Rekenkamer van Ede een rapport getiteld: 'Wonen is meer dan bouwen'. Op 23 februari werd dat rapport oordeelsvormend door de gemeenteraad besproken. Lees hier de bijdrage van raadslid Niek van den Brink bij dit rapport.

  Lees verder

  Labels: ,