Berichten over Ede

 1. Top 6 CU Ede, sept 21 - Foto Niek Stam -04139.jpg
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 17 maart 2022

  ChristenUnie behaalt wéér zes zetels

  De ChristenUnie heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ede weer zes zetels gekregen. De ChristenUnie een prachtig aantal van 7861 stemmen gekregen waarmee we de tweede partij van Ede blijven. 

  Lees verder
 2. Beediging Harry Hindriks en Annemiek Stam voor ChristenUnie in gemeenteraad Ede - Foto Niek Stam-538
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 4 juli 2019

  Algemene Beschouwingen bij de behandeling Perspectiefnota 2020-2023

  In de Perspectiefnota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Vanavond spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Dit worden ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd. Vanavond was de 1e termijn van de gemeenteraad en reageerde het college op de bijdragen. Op donderdag 18 juli vindt de besluitvorming over de perspectiefnota plaats met stemmingen over de ingediende moties en amendementen. Lees hier de inzet en de bijdrage van fractievoorzitter Cora Otter terug.

  Lees verder
 3. 20180628 Groepsfoto ondertekening bestuursakkoord - Cora Otter
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 29 juni 2018

  Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ ondertekend

  Het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is afgerond. Het conceptakkoord is op 7 juni jl. besproken in de gemeenteraad. Er was veel steun in de raad voor het akkoord als geheel. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Veel van deze aanvullingen zijn overgenomen. Het nieuwe college heeft het akkoord nu definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen op donderdag 28 juni hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar. 

  Lees verder
 4. 20180203 Werkbezoek Herenboeren Ede - 1
  3. Peter Jansen portretbram.png
  Door Peter Jansen, Bram van der Beek op 3 februari 2018

  Herenboeren Ede: een waardevol burgerinitiatief

  Vanmorgen gingen raadslid Peter Jansen en kandidaat-raadslid Bram van der Beek in gesprek met de initiatiefnemers van Herenboeren Ede. Een groep enthousiaste Edenaren die samen duurzaam voedsel willen produceren. Het idee is om in Ede een kleinschalige coöperatieve boerderij op te zetten. Een boerderij dat eigendom is van een groep Edese huishoudens die samen bepalen wat ze willen eten. 

  Lees verder