Nieuws

 1. gezin 624x270
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 18 april 2019

  ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op verschillende plekken in Ede vrij water getapt kan worden door voorbijgangers, spelende kinderen, toeristen en ieder ander die daar gebruik van wil maken. Dat hebben we in een motie samen met PvdA, GroenLinks, CDA en GB tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 al kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de raad was voor. Enige obstakel in de uitvoering waren de kosten. Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Wat mij betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van mijn eerder ingediende motie en stelde daarom vragen hierover aan het college tijdens het vragenuurtje vanavond.

  Lees verder
 2. 20190413 Sandra Kooij bij herdenking bevrijding Ede.jpg
  8. Sandra Kooij
  Door Sandra Kooij op 13 april 2019

  'Van herdenking van onze bevrijders naar de viering van onze vrijheid'

  Vanmorgen was er herdenking bij het vrijheidsmonument op de Paasberg waarbij we stil stonden dat Ede volgende week woensdag 17 april, 74 jaar geleden is bevrijd. De Canadese en Engelse vlag werden gehesen samen met de Nederlandse vlag. Raadslid Sandra Kooij was bij deze ceremonie aanwezig en blikt terug: "Ik vond het mooi hoe de burgemeester in zijn toespraak het werk van vrouwen in de oorlog voor het voetlicht bracht. De moed van vele vrouwen, toen en nu, om op te staan tegen onrecht inspireert mij."

  Lees verder
 3. sarah-noltner-509340-unsplash.jpg
  8. Sandra Kooij
  Door Sandra Kooij op 9 april 2019

  Column: 'Gastvrijheid'

  Hoe gastvrij moeten of mogen we zijn in Nederland, in Ede? Deze vraag houdt mij bezig en de uitslag van de Provinciale verkiezingen heeft laten zien dat ik niet de enige ben die hierover nadenkt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat angst voor vreemdelingen, verlangen naar vroeger en vasthouden aan de Nederlandse identiteit voor veel mensen bepalend is geweest voor hun stemgedrag. De dag erna stond Twitter bol van scherpe reacties op bijvoorbeeld de boreaal uitspraken van Baudet. 

  Lees verder
 4. Hoogspanningslijnen Daan Weststrate 2
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 6 april 2019

  ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. In de programmabegroting 2019 - 2022, die in het afgelopen najaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het eerst concreet geld vrijgemaakt voor de voorbereidingen van dit proces. Naar de mening van de ChristenUnie en de VVD blijft dit dossier zich (te) langzaam voortbewegen en daarom vragen de partijen middels raadsvragen aan het college welke maatregelen zij kan treffen om dit proces te versnellen.

  Lees verder
 5. Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 5 april 2019

  ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken

  Al jaren zijn er grote wachtlijsten en tekorten in de sociale huur- en koopsector. Veel mensen wachten al jaren op een geschikt huis. Zowel in als na de crisistijd is het ons in Ede niet gelukt om hier verandering in te brengen. Ook de plannen voor dit jaar zijn te mager om een oplossing te bieden. Ook diverse rapporten en organisaties bevestigen dit beeld en luiden zelfs de noodklok. Als ChristenUnie vinden we het heel vervelend om te constateren dat het percentage sociale huur en koop de laatste jaren is gedaald. Hier heb ik een lans voor gebroken tijdens het debat over 'Beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen'. 

  Lees verder