Berichten geschreven door Cora Otter

 1. Voedselbank Ede - Cora Otter.JPG
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 12 maart 2019

  Voedselbank in problemen

  Vrijwilligers en bedrijven in Ede doen heel waardevol werk voor inwoners die onder bestaansminimum leven. Nu zij zélf in problemen zitten, verwacht Cora Otter dat de gemeente hén steunt! Daarom stelt zij met het CDA, GroenLinks en de PvdA vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 2. 20160630 Cora Otter tijdens Perspectiefnota 2017-2020
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 8 maart 2019

  Aandacht gevraagd voor toegankelijke stembureaus

  Tijdens het vragenuurtje van de Politiek Dag Ede heb ik aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van inwoners met een lichamelijke of andre beperking om te stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 20 maart a.s. Stemmen is voor deze inwoners van onze gemeente veel ingewikkelder. Zijn alle stembureaus in Ede goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking? Hoe worden leden van stembureaus voorbereid op het bieden van een omgeving die zodanis is dat ook mensen met een beperking kunnen stemen? Deze en andere vragen stelde ik aan het college. 

  Lees verder
 3. Ambulance
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 1 februari 2019

  Integraal veiligheidsplan

  Veilig wonen en leven in Ede. Een belangrijk thema, en de gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. De plannen hiervoor staan beschreven in het íntegraal veiligheidsplan’. Eens per 4 jaar stelt de gemeente dit plan op. Per thema wordt beschreven wat er al gebeurt, wat we gaan doen en wat we daarmee willen bereiken. In Ede zijn in aanloop naar het nieuwe veiligheidsplan een aantal sessies met de gemeenteraad geweest. Er is met een brede blik gekeken naar allerlei thema’s die raakvlakken hebben met onze veiligheid. In samenspraak met de gemeenteraad, het college, de veiligheidspartners, maatschappelijke organisaties en het onderwijs, maar ook inwoners en ondernemers is gekozen voor 9 thema’s die prioriteit krijgen en die ik verder zal toelichten.

  Lees verder
 4. 20181105 Hayarpi.jpg
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 5 november 2018

  Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

  Bijna 150 leden van de ChristenUnie pleiten voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen. Dit doen zij in een breed gedragen motie die op het partijcongres van 24 november a.s. zal worden ingediend. Indiener van deze motie is Antonie Fountain uit Ede. Onder de indieners bevindt zich ook de hele raadsfractie van de ChristenUnie Ede. 

  Lees verder
 5. 20180814 Cora Otter over de toegankelijkheid van het nieuwe station Ede - Wageningen
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 14 augustus 2018

  ChristenUnie pleit voor een toegankelijk station Ede - Wageningen

  De ChristenUnie heeft met verbazing kennis genomen van het artikel op de website van Ede Stad d.d. 10 augustus 2018 waarin melding wordt gemaakt van een aangepast ontwerp van het nieuwe station Ede-Wageningen. In het ontwerp blijkt namelijk een gelijkvloerse doorgang bij het nieuwe station geschrapt te zijn die speciaal bedoeld is als ouderen- en gehandicaptenvoorziening. Volgens raadslid Cora Otter is het onacceptabel dat deze voorzieningen worden geschrapt en stelde hierover vragen aan het college.

  Lees verder
 6. uitreiking manifest in gewone taal
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 15 maart 2018

  Onze speerpunten nu ook in eenvoudige taal

  Volgens ons telt iedereen mee! Daarom zetten we ons in zodat mensen met een beperking ook mee kunnen dóen in onze samenleving. Dit is de reden waarom we ervoor hebben gezorgd dat er een folder is met onze speerpunten in eenvoudige taal.

  Lees verder
 7. Ede FM playlist GR2018 Cora
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 17 februari 2018

  De keuzes van de ChristenUnie, toegelicht aan de hand van muziek

  Vanmorgen was ik te gast bij EdeFM, in het programma 'De Platenlijsttrekker'. Aan de hand van de muziekkeuze van de ChristenUnie-fractie stil gestaan bij 'onze' thema's: zorg voor vluchtelingen, kwetsbare inwoners, klimaatverandering, rechtvaardigheid, lijden, imperfectie en hoop. Mooi om te kunnen delen wat ons drijft! Luister hier de uitzending terug en lees de motivatie van de verschillende nummers.

  Lees verder
 8. Gezin aan keukentafel met huiswerk
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 30 januari 2018

  Laat pleegkinderen langer in een pleeggezin wonen!

  Kinderen moeten veilig en gezond op kunnen groeien, dat is een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie. Het mooiste is als kinderen in hun eigen thuissituatie opgroeien, maar op het moment dat dat om wat voor reden dan ook niet kan, is pleegzorg wat de ChristenUnie betreft een goed alternatief. Er is dan toch sprake van een gezinssituatie, waarin een kind geborgenheid en zorg ontvangt, naast structuur en begrenzing.

  Lees verder
 9. Presentatie verkiezingsprogramma Ede topbanner
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 28 november 2017

  Waardevol voor Ede

  Afgelopen maandag mocht ik het verkiezingsprogramma officieel presenteren tijdens een bijeenkomst van leden en kandidaten in inloopcentrum Meet-Inn. Het heeft als titel ‘Waardevol voor Ede’. Dat is een samenleving waar iedereen meetelt, waar toekomst is voor onze kinderen en waar we gericht zijn op een duurzame levensstijl.

  Lees verder

  Labels: ,