Nieuws

 1. 20190312 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius - 2.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 11 maart 2019

  ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius

  Op een prettige manier oud worden, midden in de wijk en een helpende hand kunnen toesteken voor je medebewoners. In de toekomst zullen er veel verschillende woningprojecten voor ouderen nodig zijn. Statenlid Peter van 't Hoog reikte een Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius: 'Waardevol aan deze CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is dat het niet alleen gaat om woonruimte voor de deelnemers zelf, maar dat de deelnemers ook voor de hele buurt een ‘huiskamer’ willen vormen; ik vind die combinatie met de sociale functie heel bijzonder. De provincie heeft deze CPO ondersteuning geboden; een goed voorbeeld hoe de provincie bijdraagt aan totstandkoming van maatschappelijk waardevolle initiatieven'.

  Lees verder
 2. 20160630 Cora Otter tijdens Perspectiefnota 2017-2020
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 8 maart 2019

  Aandacht gevraagd voor toegankelijke stembureaus

  Tijdens het vragenuurtje van de Politiek Dag Ede heb ik aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van inwoners met een lichamelijke of andre beperking om te stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 20 maart a.s. Stemmen is voor deze inwoners van onze gemeente veel ingewikkelder. Zijn alle stembureaus in Ede goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking? Hoe worden leden van stembureaus voorbereid op het bieden van een omgeving die zodanis is dat ook mensen met een beperking kunnen stemen? Deze en andere vragen stelde ik aan het college. 

  Lees verder
 3. 20190221 Foto bij bericht m.b.t. raadsvragen vervolg proces realisatie Tiny Houses in Ede.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 21 februari 2019

  ChristenUnie stelt vervolgvragen over realisatie Tiny Houses

  Sinds november 2016 is er n.a.v. een informatieavond over tiny houses (georganiseerd door ChristenUnie, GroenLinks en GemeenteBelangen) een initiatiefgroep ontstaan die tiny houses wil realiseren in de gemeente Ede. Voor de initiatiefnemers zijn gemeenschapszin en een duurzame levensstijl belangrijk. Punten die ook belangrijk zijn voor de ChristenUnie. Ondanks dat het bestuursakkoord positief staat ten opzichte van flexibele woonvormen, is er tot op heden nog geen locatie voor dit initiatief gevonden. Afgelopen week verscheen een memo van het college als antwoord op mijn eerder gestelde mondelinge vragen over de zoektoch naar een geschikte locatie. Waar dit memo antwoord geeft op het ‘waarom’, roept het memo ook weer nieuwe vragen voor ons op. Reden voor mij om namens de ChristenUnie vervolgvragen te stellen over het proces tot realisatie van tiny houses in Ede.

  Lees verder
 4. Overheid-World-Food-center.jpg
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 15 februari 2019

  World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. In het WFC ontmoeten consumenten, bedrijven, kennisinstellingen, agrariërs en lokale voedselproducenten elkaar om kennis te ontwikkelen en te delen. Bezoekers zullen kunnen gaan ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. De historische Mauritskazerne zal daarin een heel belangrijke toekomstgerichte plaats gaan innemen. Lees hier mijn bijdrage terug tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarin we voor het eerst in lange tijd over dit onderwerp met elkaar het debat aangingen.

  Lees verder
 5. Zonnepanelen.jpg
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 15 februari 2019

  Wind- en Zonnewijzer

  De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling is opgenomen in de Routekaart Ede energieneutraal (vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2018) en in het bestuursakkoord Ruimte voor Ede 2018-2022. De ChristenUnie is voorstander van een snelle én zorgvuldige energietransitie. Tot op heden ontbrak het echter aan ruimtelijk beleid dat de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 mogelijk maakt. Lees hier een terugblik op het debat m.b.t. de Wind- en Zonnewijzer wat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. 

  Lees verder