Provinciale Staten

Vanuit Ede zijn twee Statenleden actief in de Gelderse Staten:

Naam:
Adres:

Telefoon:
E-mail:

Fractietaak:
Twitter:

Commissies:

Pieter Plug
Jan Linsestraat 39,
6717 JW Ede
(0318) 487173
christenunie@pieterplug.nl

Fractievoorzitter
@pieterplug

- 3e Vice-voorzitter van Provinciale Staten
- Lid van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC)
- Lid van de Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM)

Naam:
Adres:

Telefoon:
E-mail:

Commissies:

Peter van 't Hoog
Baron van Wassenaerlaan 18,
6717 LJ Ede
06 - 52 06 13 51
p.vthoog@gmail.com

- Lid van de Commissie Algemeen Bestuur en Financien (ABF)
- Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Landelijk Gebied en Wonen (RLW)