Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Sinds 2008 heeft ons land te maken met een economische crisis. Werkzaamheden in de bouw kwamen stil te liggen. Duizenden mensen verloren hun baan. Jongeren die in 2008 aan een opleiding begonnen, hebben 6 jaar lang het woord crisis gehoord. Hun kans op een vaste baan is klein. De landelijke overheid sneed fors in de uitgaven. Bezuinigingen die regelrecht bij de lokale gemeenten terecht kwamen.

Miljoenen euro’s heeft de gemeente Ede de afgelopen jaren bezuinigd. Ondertussen vielen de inkomsten uit verkoop van grond tegen. Grote projecten zoals het nieuwe landgoed tussen Kernhem en Veldhuizen verschrompelden tot kleine bouwplannen. Nieuwe huizen in de dorpen kwam moeizaam van de grond. En het paradepaardje van de gemeente ‘een nieuwe woonwijk op de kazerneterreinen’ liep enorme vertraging op. De landelijke overheid besloot het takenpakket van de lokale gemeente per 2015 fors uit te breiden. De gemeente wordt verantwoordelijk voor jeugdzorg, AWBZ zorg en bemiddeling naar werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Mooie taken, helaas besloot diezelfde landelijke overheid daar minder geld bij te geven.

Uitdagingen voor Ede. Het stelt de politiek de vraag: wat voor gemeente willen we zijn? Op welke taken moet de gemeente haar aandacht vestigen. Maar ook, hoe kan de lokale overheid samen met de inwoners van Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo, Harskamp, De Valk, Wekerom, Ederveen en De Klomp zorgen dat het in onze gemeente goed leven is. Wat de ChristenUnie betreft heb je daar een samenleving voor nodig waar iedereen mee kan blijven doen. Waar mensen naar elkaar omzien. Kerken en verenigingen actief zijn in het tonen van zorg en betrokkenheid voor elkaar. En waar de gemeente zorgt dat niemand buiten de boot valt.

De Bijbel is voor de ChristenUnie het fundament van ons politiek handelen. De samenleving die de Thora, de profeten en uiteindelijk de Here Jezus ons voorhoudt, is een samenleving die wij willen nastreven. Het is een sterke samenleving die vraagt om goede zorg voor kwetsbare mensen. Een samenleving met voldoende werkgelegenheid en goed ondernemerschap. Een samenleving die aandacht heeft voor de schepping en verantwoordelijk omgaat met het leven en de leefomgeving.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie laat u zien welke keuzes wij maken. Wij kiezen ‘Voor een sterke samenleving.’

Leon Meijer
Lijsttrekker ChristenUnie GR2014