Volksgezondheid en veiligheid in geding bij vuilnisbelt Wekerom

Banner-bewust
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 19 maart 2018 om 10:31

Volksgezondheid en veiligheid in geding bij vuilnisbelt Wekerom

Als ChristenUnie en GroenLinks fractie maken wij ons ernstig zorgen over de situatie die is ontstaan mede n.a.v. het plaatsen van de fundering voor de uitzichttoren op de voormalige vuilnisbelt in Wekerom. Daarom willen wij het college verzoeken de ontwikkeling van de uitkijktoren PER DIRECT stil te leggen en eerst een uitgebreid onderzoek in te stellen m.b.t. volksgezondheidsrisico’s en veiligheid. De raadsleden Jos van Heuveln (ChristenUnie) en Pieter Gerard van den Berg (GroenLinks) hebben hier raadsvragen over gesteld. Lees hun toelichting en de gestelde vragen hieronder.

In De Gelderlander van 17-3-2018 lazen wij over de ernstige situatie die is ontstaan mede n.a.v. het plaatsen van de fundering voor de uitzichttoren op de voormalige vuilnisbelt in Wekerom (https://www.gelderlander.nl/de-vallei/water-en-zand-uit-belt-wekerom-verontreinigd~add73934/). 

Volgens het artikel wijst onderzoek van Arcadis uit dat met name het water uit de stortplaats (percolatiewater), dat via scheuren uit de berg sijpelt, sterk verontreinigd is. Zowel dit water als het uitstromende zand vervuilt de sloot om de vuilnisbelt, menen de onderzoekers. Tevens is uit metingen gebleken dat het grondwater verontreinigd is met stoffen uit het percolatiewater. Te lezen valt ook dat de omwonenden van de belt zich zorgen maken over hun gezondheid. Tevens geeft Arcadis volgens het artikel aan dat effecten in de toekomst niet zijn uitgesloten.

Als fracties van de ChristenUnie en GroenLinks maken wij ons zorgen voor de volksgezondheid en veiligheid in verband met de geplaatste funderingsplaat van de uitkijktoren in Wekerom. Daarom willen wij het college verzoeken de ontwikkeling van de uitkijktoren PER DIRECT stil te leggen en eerst een uitgebreid onderzoek in te stellen m.b.t. volksgezondheidsrisico’s en veiligheid.

Daarnaast heeft onze fractie de volgende vragen:
1. In de beantwoording van eerdere raadsvragen van de fractie GroenLinks/PE gaf het college aan dat uit monsters (genomen in 2016) bleek dat enkel barium en arseen licht verhoogd gemeten zijn en geen risico’s vormden. Nu blijkt dat er wel degelijk risicovolle stoffen zijn aangetroffen. Is het college met ons van mening dat er nog eens goed gekeken dient te worden of de plaatsing van de fundering verband houdt met de aangetroffen gevaarlijke stoffen?

2. Is het college bereid om een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de verontreiniging, direct maatregelen te treffen en pas daarna (indien mogelijk) verder te gaan met de ontwikkeling van een uitkijktoren?

3. De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks wil proactief en z.s.m. geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen. Kan het college dit toezeggen?

Jos van Heuveln, ChristenUnie
Pieter Gerard van den Berg, GroenLinks

Deel dit bericht