Bestuursakkoord 2018-2022: 'Ruimte voor Ede'

20180517 Foto bij presentatie bestuursakkoord - heel onderhandelteam
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 17 mei 2018 om 23:44

Bestuursakkoord 2018-2022: 'Ruimte voor Ede'

Samen werken aan de toekomst van Ede, met veel inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties. In het nieuwe bestuursakkoord voor het gemeentebestuur van Ede beschrijven de fracties van ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks welke plannen zij hebben voor de komende vier jaar. Het bestuursakkoord is een conceptversie, omdat de gemeenteraad hierover nog spreekt op 7 juni.

De vijf fracties vinden het belangrijk dat mensen invloed hebben op hun leefomgeving en bieden ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving. Duurzaamheid is daarbij een rode draad: Ede wordt energieneutraal en klimaatbestendig. Maar het betekent ook de inzet op toekomstbestendige relaties met partners en inwoners en een duurzaam financieel perspectief.

Groei van Ede

De bevolking van Ede blijft de komende jaren groeien. Doorstroming vanuit een sociale huurwoning naar een andere betaalbare woning wordt bevorderd, net als levensloopbestendige wijken en de bouw van betaalbare koopwoningen. Het aandeel betaalbare huurwoningen blijft op peil. Prettig leven in Ede en alle dorpskernen met aandacht voor goede voorzieningen staat centraal.

Met lokale werkgevers wordt ingezet op banen voor veel mensen, waarbij de circulaire economie voor nieuwe banen kan zorgen. De bebouwing van Food- en Businesspark (De Klomp) start. Er komt extra aandacht voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen Ede-West, van ENKA en de Kazerneterreinen. Het Fietsplan wordt verder uitgevoerd en er komen twee windmolens en vijftig hectares zonnevelden.

Zorg voor elkaar

Voor alle zorg wordt bekeken hoe die het beste terecht komt bij mensen die het nodig hebben. Vrijwilligers krijgen ondersteuning. Bij de sociale taken (werk, inkomen, zorg en welzijn) geldt dat de gemeente daar is waar het gebeurt, zoals op scholen of op de werkvloer om jongeren aan een baan te helpen. In de wijk werken we samen met buurt- en wijkcentra en verenigingen. Voor al deze taken wordt een financieel tekort verwacht. Dit wordt de komende jaren opgepakt, tegelijk met nieuwe ambities.

Food, landbouw en natuur

Het World Food Center (WFC) heeft (inter-)nationale betekenis maar is ook van belang voor de Edese inwoners, bedrijven en instellingen. De partijen zetten vol in op de realisatie. Vooruitlopend op de bouw, komt er ruimte voor mooie initiatieven op het gebied van Food. Het landelijk gebied gaat flink veranderen: veel agrariërs gaan stoppen. Ede kan als proeftuin dienen voor nieuwe economische (Food-)ontwikkelingen. Daarbij is aandacht voor behoud en versterking van het unieke Edese landschap en de natuur.

Lees het concept-bestuursakkoord 'Ruimte voor Ede' hier of lees de hoofdpunten van de samenvatting hier.

Deel dit bericht