Duidelijkheid gevraagd voor Edese klanten en medewerkers Vérian

ouderenzorg 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 15 juni 2018 om 11:03

Duidelijkheid gevraagd voor Edese klanten en medewerkers Vérian

Op 23 mei is het faillissement van zorgverlener Vérian Care & Clean uitgesproken. Daarmee is voor ongeveer 400 klanten en 70 medewerkers uit Ede een onzekere situatie ontstaan. Wat volgde was onrust en onduidelijkheid over het vervolg van de huishoudelijke ondersteuning. Omdat de klanten en medewerkers de dupe zijn van deze onrust en onduidelijkheid heb ik namens de ChristenUnie het college in de raadsvergadering van donderdag 14 juni om duidelijkheid gevraagd.

Uit de beantwoording door wethouder Hoefsloot blijkt dat de gemeente de situatie nauwlettend volgt. Dit wordt al gedaan vanaf het moment dat er door Vérian surseance van betaling werd aangevraagd. Inmiddels is er overleg geweest met Vérian en TVO, waarop een overleg met alle gecontracteerde zorgaanbieders binnen de gemeente heeft gevolgd. Tijdens deze overleggen zijn er afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Dit alles gebeurd vanuit het besef van de zorg voor klanten en medewerkers.

In mijn vragen aan het college heb ik onder andere aandacht gevraagd voor de communicatie naar klanten en medewerkers en de relatie tussen klant en medewerker. Alle klanten die nu ondersteuning ontvangen van Vérian hebben een brief ontvangen van de gemeente. In deze brief is te lezen dat Vérian de ondersteuning voorlopig zal blijven leveren. Daarnaast is gemeld dat de gemeente streeft naar een oplossing waarbij de relatie tussen klant en werknemer zoveel mogelijk in stand kan blijven.

Een overleg met de medewerkers van Vérian staat gepland. In dit overleg is er ruimte om van gedachten te kunnen wisselen over wat de gemeente in deze situatie zou kunnen doen.

Over het vervolg voor klanten en werknemers volgt nóg een brief waarin de klanten de keuze voor een zorgaanbieder wordt voorgelegd. Er zijn verschillende zorgaanbieders in Ede die hebben aangegeven klanten en medewerkers over te willen nemen. Hieruit spreekt het belang van keuzevrijheid en de eerder genoemde relatie tussen klant en medewerker. Dat laatste kan niet gegarandeerd worden, omdat zowel de klant als de medewerker een eigen keus kunnen maken voor een zorgaanbieder/werkgever. Wel is er de mogelijkheid voor medewerkers om de klant - of voor klanten om de medewerker - te volgen naar dezelfde zorgaanbieder. 

Het is goed dat de gemeente een actieve rol heeft ingenomen, zowel in het overleg met zorgaanbieders als in de communicatie naar klanten en medewerkers. Helaas is deze onzeker situatie nu niet voorkomen, maar ik ben blij dat de gemeente er alles aan doet de Edese klanten en medewerkers van Vérian Care & Clean te helpen in de overgang naar een passende zorgaanbieder/werkgever. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met raadslid Dirjanne van Drongelen via dirjanne.van.drongelen@ede.nl.

Deel dit bericht

Labels: