ChristenUnie wil natuurlijke vijanden inzetten tegen de eikenprocessierups

DSC_3295
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 19 juni 2018 om 23:03

ChristenUnie wil natuurlijke vijanden inzetten tegen de eikenprocessierups

Namens de ChristenUnie heb ik vandaag raadsvragen gesteld om aandacht te vragen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups kan met z’n brandharen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en (huis)dier. De ChristenUnie wil dat het college er alles aan gaat doen om de komende jaren de overlast tot een minimum te beperken. Lees hier mijn verdere toelichting en de gestelde vragen aan het college.

De eikenprocessierups (vanaf nu: EPR) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.[1] Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook in de gemeente Ede hebben we dit jaar last van de EPR[2]. Door de warme meimaand (deze rupsen zijn met name actief bij warmte) erger dan ‘normaal’.

Door klimaatverandering warmt ook Nederland op en dat heeft gevolgen voor de verspreiding van de EPR. Vóór het jaar 2000 kwam de EPR de grote rivieren nog amper over en vanaf 2010 is de EPR ook in Noord-Nederland aanwezig[3]. De mate van aanwezigheid lijkt jaarlijks toe te nemen. Hoewel inmiddels bijna het hele land last heeft van de EPR, ontbreekt het aan een nationale coördinatie van de aanpak van de EPR[4]. Ook is er een tekort aan professionele bestrijders.[5]

Op particulier terrein zijn mensen zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Gemeente Ede bestrijdt de EPR in de openbare ruimte met een biologisch bestrijdingsmiddel, met diverse zuigmethoden en met een plukmethode.[6]

Andere gemeenten[7] kiezen ervoor om daarnaast de EPR te bestrijden door het aantrekken van natuurlijke vijanden[8]: parasieten (sluipwespen, sluipvliegen) en predatoren (vogels, kevers, roofwantsen). Dit kan door het versterken van de biodiversiteit rond eiken middels het inzaaien van schermbloemen in de boomspiegels en het ophangen van nestkastjes. De fractie van de ChristenUnie wil dat dit ook in de gemeente Ede wordt toegepast. Daarbij komt dat er in het bestuursakkoord is opgenomen dat Ede de biodiversiteit wenst te versterken[9].

Daarom stel ik de volgende vragen aan het college:

Mate van overlast

1.) Onderkent het college dat de eikenprocessierups in toenemende mate tot overlast leidt in de gemeente Ede?

2.) Is het college met de ChristenUnie van mening dat de overlast van de eikenprocessierups bij ongewijzigd beleid en inzet naar alle waarschijnlijkheid nog verder zal toenemen door o.a. klimaatverandering?

Bestrijding in de openbare ruimte

3.) Wil het college, naast de huidige bestrijdingsmethoden, de eikenprocessierups gaan bestrijden middels het aantrekken van natuurlijke vijanden?
3a.)  Zo ja, op welke wijze (nestkastjes, bloemrijke boomspiegels e.d.) en termijn?
3b.)  Zo nee, waarom niet?

4.) Ziet het college nog andere mogelijkheden om de overlast van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken? Zo ja, welke?

Bestrijding op particulier terrein

5.) Wil het college particulieren, naast het informeren over de verwijdering van de eikenprocessierups, informeren over wat zij nog meer kunnen doen om de overlast te beperken?

Samenwerking

6.) Werkt de gemeente Ede op enigerlei wijze samen met andere gemeenten als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups? Zo ja, met welke gemeenten en op welke wijze?

7.) Is het college voornemens om deze samenwerking met andere gemeenten op te starten, dan wel te intensiveren?[1] https://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups

[2] https://www.ede.nl/rupsen/

[3] https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/eikenprocessierups

[4] https://www.nu.nl/weekend/5313188/de-overheid-onderschat-eikenprocessierups-al-jaren.html

[5] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24400

[6] https://www.ede.nl/wonen-en-leven/natuur-en-landschap/dieren/rupsen/bestrijding/

[7] Onder meer Hoogeveen, Emmen en Hellendoorn
   https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/108190/Emmen-zet-koolmees-in-bij-bestrijding-eikenprocessierups

[8] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22160

   http://edepot.wur.nl/382736

   https://www.ginkelgroep.nl/actueel/minder-eikenprocessierupsen-door-aantrekken-van-natuurlijke-vijand/

[9] https://www.ede.nl/fileadmin/user_upload/Concept_bestuursakkoord__Ede_2018-2022.pdf (pagina 6).