ChristenUnie pleit voor een toegankelijk station Ede - Wageningen

20180814 Cora Otter over de toegankelijkheid van het nieuwe station Ede - Wageningen
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 14 augustus 2018 om 11:53

ChristenUnie pleit voor een toegankelijk station Ede - Wageningen

De ChristenUnie heeft met verbazing kennis genomen van het artikel op de website van Ede Stad d.d. 10 augustus 2018 waarin melding wordt gemaakt van een aangepast ontwerp van het nieuwe station Ede-Wageningen. In het ontwerp blijkt namelijk een gelijkvloerse doorgang bij het nieuwe station geschrapt te zijn die speciaal bedoeld is als ouderen- en gehandicaptenvoorziening. Volgens raadslid Cora Otter is het onacceptabel dat deze voorzieningen worden geschrapt en stelde hierover vragen aan het college.

Raadslid Cora Otter legt uit: 'De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen goed mee kan doen in de samenleving, ook mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking en ouderen die slechter ter been worden. Dat vraagt aandacht in de manier waarop we gebouwen, winkels en de openbare ruimte inrichten. Een goed toegankelijk station hoort daarbij. In het ontwerp voor nieuwe station Ede-Wageningen, waarvan de bouw eind dit jaar start, was hier rekening mee gehouden'.

De ChristenUnie vindt dat terecht, en we waren dan ook zeer verbaasd toen we vorige week in een artikel in Ede Stad ontdekten dat het oorspronkelijke plan aangepast is. De vlakke doorgang door het station, zoals eerst getekend, is er uit gehaald. Dat betekent dat het station minder toegankelijk wordt, een ontwikkeling die we betreuren. Reden voor raadslid Cora Otter om vragen te stellen aan het college:

1.) Is het college het eens met de ChristenUnie dat deze ontwikkeling haaks staat op wat Ede beoogt aangaande inclusie/toegankelijkheid?

2.) Welke acties hebben de verantwoordelijke wethouders ondernomen om het schrappen van de gehandicapten- en ouderenvoorziening te voorkomen en waarom is de projectorganisatie Spoorzone uiteindelijk toch tot deze keuze gekomen?

3.) Welke mogelijkheden heeft het college om alsnog verandering in dit besluit van projectorganisatie Spoorzone te bewerkstelligen, zodat deze gehandicapten- en ouderenvoorziening toch in het ontwerp blijft en uiteindelijk door de reiziger te gebruiken is?

4.) Is het college bereid hierover (opnieuw) met de projectorganisatie Spoorzone in gesprek te gaan?

Zodat Ede een toegankelijke gemeente is, met een toegankelijk station!

Deel dit bericht