Stand van zaken binnen het sociale domein

ouderenzorg 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 22 november 2018 om 17:08

Stand van zaken binnen het sociale domein

In de afgelopen periode hebben we diverse keren melding gemaakt over de financiële tekorten binnen het sociaal domein en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De kosten voor de zorg in Ede blijven binnen zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als de Jeugdwet oplopen, terwijl de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen voor het leveren van deze zorg afnemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de zorg in Ede georganiseerd is. Het college houdt zich als verantwoordelijke voor de uitvoering bezig met de vraag: welke ombuigingen kunnen er gedaan worden om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen voor de inwoners van Ede zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg? 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van ChristenUnie Ede vertelden we over de financiële tekorten binnen het sociaal domein en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De kosten voor de zorg in Ede blijven binnen zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als de Jeugdwet oplopen, terwijl de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen voor het leveren van deze zorg afnemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de zorg in Ede georganiseerd is. Het college houdt zich als verantwoordelijke voor de uitvoering bezig met de vraag: welke ombuigingen kunnen er gedaan worden om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen voor de inwoners van Ede zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg? 

Momenteel gebeurd dit binnen de beleidskaders die er zijn, maar er zal ook gekeken gaan worden naar eventuele bijstellingen van dit beleid. Voor ons als ChristenUnie blijft de zorg voor de meest kwetsbare inwoners één van onze prioriteiten. We staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en we omzien naar elkaar; een gemeente waarin mensen die in een schijnende situatie leven, die ondersteuning nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, die overbelast dreigen te raken vanwege de zorg voor een naaste of die het op een andere manier zelf (even) niet redden de ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. 

We begrijpen dat het vanwege de financiële situatie nodig is kritisch te kijken naar wat op langere termijn haalbaar blijft, maar dit mag wat de ChristenUnie betreft niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van goede zorg. Gesprekken met mensen die persoonlijk of professioneel te maken hebben met een zorgvraag helpen ons bij het maken van goede keuzes. Wilt u uw verhaal met ons delen? We maken daar graag een afspraak voor!

Dirjanne van Drongelen
Raadslid 

E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht