'Onderzoek alternatieven voor autotunnel'

Auto navigatie.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 1 december 2018 om 12:20

'Onderzoek alternatieven voor autotunnel'

Het houdt de gemoederen bezig: het nut en de noodzaak van een autotunnel wanneer de spoorwegovergang van de Kerkweg wordt gesloten. De één wil de schop morgen al in de grond zetten, de ander wil juist de overweg zo snel mogelijk gesloten hebben en zit niet op een autotunnel te wachten. Er is ook een groep die de zowel voor- als nadelen ziet van een autotunnel. Kortom, de meningen lopen uiteen. Het is nu aan de gemeenteraad om een eerste duiding te geven aan het rapport van Ecorys. De gemeenteraad, want het college wil zich nog niet branden aan deze kwestie. Want dat er mensen teleurgesteld moeten worden, dat is wel duidelijk.

Gemengde gevoelens
Als we dan kijken naar het rapport, dan zien we dat de aspecten economie en bereikbaarheid in de richting van een autotunnel wijzen en zien we dat er op het gebied van milieu en verkeersveiligheid verbeteringen optreden wanneer er geen autotunnel komt. Dit gemengde beeld van voor- en nadelen zijn uitgebreid in onze fractie besproken en leiden niet meteen naar een keuze.

De ChristenUnie ziet dat de barrièrewerking van het spoor buitengewoon vervelend uitpakt en Ede opdeelt in Noord en Zuid. Gemaakte keuzes uit het verleden hebben te weinig bijgedragen aan het slechten van deze barrière. Bovendien ziet de ChristenUnie een vervelend patroon als het gaat om het verkeer in Ede.

De oplossing die gekozen wordt voor het ene probleem, creëert vaak een probleem op een andere plek. Dit zou ook wel eens het geval kunnen zijn bij de realisatie van een autotunnel. Onlangs heeft Ede besloten om de Verlengde Maanderweg in te richten als fietsvriendelijke straat. Om de straat fietsvriendelijk te krijgen en te houden moet het aantal auto’s op die weg niet toenemen en het liefst afnemen. Een autotunnel in de buurt is dan wat dat betreft niet helpend.   

Flankerende maatregelen en kosten
Het venijn van het rapport zit wat de ChristenUnie betreft in de staart. Hier worden twee belangrijke uitspraken gedaan die de ChristenUnie onder de aandacht wil brengen. Allereerst een opmerking over flankerende maatregelen. Realisatie van een autotunnel, dan wel het niet realiseren van autotunnel vraagt in beide gevallen om flankerende maatregelen. Maar welke maatregelen dat zouden moeten zijn, welk effect deze maatregelen hebben en wat die moeten kosten, daar doet het rapport geen uitspraken over. Dat maakt een oordeel over nut en noodzaak van een autotunnel er alles behalve makkelijker op.

Een tweede belangrijke opmerking: het rapport kon geen kosten-baten analyse maken waardoor er alleen inzichtelijk gemaakt is wat de baten zijn van een autotunnel of geen autotunnel. Maar om tot gedegen keuzes te komen in al ons gemeentelijk beleid maken we toch altijd een afweging of de kosten opwegen tegen de baten? De kosten voor een autotunnel wordt geschat op 10 miljoen. Een enorm bedrag. Hoe betrouwbaar is deze schatting vraagt de ChristenUnie zich af. Kan het ook miljoenen hoger of lager uitvallen?

Een investering van 10 miljoen voor een autotunnel waar zowel voordelen als nadelen bij te noemen zijn, is voor de ChristenUnie moeilijk uit te leggen. Helemaal als we flankerende maatregelen nog niet hebben onderzocht.

Voorbeeld
Uit navraag bij de verkeerskundigen blijkt bijvoorbeeld dat een doorsteek van de Verlengde Blokkenweg naar de Frankeneng verkeerstechnisch tot de mogelijkheden behoort. Met name een éénrichtingsverbinding blijkt een serieuze optie. Op dit kaartje kan je zien hoe je met een relatief eenvoudige verkeerstechnische aanpassing een zuid-noord verbinding tot stand kan brengen. Hiermee zou je voor een deel van Ede Zuid tijdwinst kunnen realiseren wanneer je naar de andere kant van het spoor moet.

Voorlopige conclusie
De ChristenUnie zou graag de maatregelen als deze onderzocht willen hebben. Op kosten, haalbaarheid en effectiviteit. Ook zouden wij graag meer zekerheid hebben over de kosten van een autotunnel. Want met de huidige beschikbare informatie kunnen wij geen goed oordeel vellen.

Dank u wel,

Niek van den Brink, raadslid
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Bovenstaande tekst heb ik uitgesproken tijdens de behandeling van agendapunt OV02 'Wijk-wijk autotunnel Kerkweg, analyse van nut en noodzaak' in de Oordeelvormende vergadering als onderdeel van de Politieke Dag Ede d.d. 29 november 2018.

Deel dit bericht