ChristenUnie tevreden over aanpassingen ontwerp Parklaan

20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 21 december 2018 om 18:07

ChristenUnie tevreden over aanpassingen ontwerp Parklaan

De ChristenUnie is blij dat het college gelukt is om met de bezwaarmakers tot overeenstemming te komen over een nieuw ontwerp voor de Parklaan. Hiermee komt de aanleg van de Parklaan, de broodnodige ontsluitingsweg voor het zuiden en oosten van Ede, een stuk dichterbij. De aanpassingen aan het ontwerp zijn goed voor het milieu en blijven gericht op een goede ontsluiting van de wijken. Wel hebben we twijfels bij de houdbaarheid van de gekozen oplossingen voor de verkeersdoorstroming.

Doorstroming
De aanpassingen van het ontwerp zijn vooral gedaan in het zuidelijk deel van de Parklaan. Het eerste wat opvalt is de aanpassing van het aantal rijstroken. Er komen twee rijstroken (2x1) in plaats van vier (2x2). Dit vindt de ChristenUnie opmerkelijk. In het verleden is ons door het college gemeld dat de dubbele rijstroken absoluut noodzakelijk zijn voor de doorstroming van het autoverkeer. Hoewel de ChristenUnie moeite had met het vele groen dat daarvoor moest sneuvelen, konden we ons destijds wel vinden in het ontwerp vanwege de noodzaak. De ChristenUnie hoopt dan ook dat eventuele verminderde doorstroming met dit nieuwe ontwerp binnen acceptabele grenzen blijft.

Veiligheid en milieu
Het tweede wat opvalt is de aandacht voor veiligheid en milieu. De maximumsnelheid op het zuidelijk deel wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Een prima keuze. De afgelopen tijd heeft de ChristenUnie regelmatig aandacht gevraagd voor de effecten van snelheden op de verkeersveiligheid, volksgezondheid en het milieu. Het nadeel van een minuutje extra reistijd weegt wat ons betreft niet op tegen de voordelen van een lagere maximumsnelheid. Verder is er met dit nieuwe ontwerp extra aandacht voor groencompensatie en een goede landschappelijke inpassing. Ook hier is de ChristenUnie blij mee.

Duurzame mobiliteit
Als laatst zien we dat Ede duurzame mobiliteit actief gaat bevorderen zodat de luchtkwaliteit, leefomgeving, natuur en landschap gespaard blijven en de verkeersdoorstroming voldoende blijft. De ChristenUnie denkt daarbij aan stimuleren van carpoolen en autodelen, het aanleggen van goede fietsinfrastructuur en het toegankelijk houden van het openbaar vervoer.

Niek van den Brink, raadslid
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht