Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan'

20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
9. Harry Hindriks
Door Harry Hindriks op 1 februari 2019 om 08:10

Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan'

Het is geen geheim dat de fractie van de ChristenUnie voorstander was van een 4-baans Parklaan. Niet omdat de natuur haar niet aan het hart gaat maar omdat zij die vierbaansweg in verband met een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk achtte. Wel heeft de ChristenUnie steeds rekening gehouden met een mogelijke vernietiging van het bestemmingsplan Parklaan in verband met de PAS. Gisteravond is de aanleg van de Parklaan een heel stuk dichterbij gekomen. De gemeenteraad besloot unaniem in te stemmen met een daarover bereikt compromis. Een knap staaltje samenwerking om uiteindelijk tot elkaar te komen. Lees en bekijk hier de reactie van Harry Hindriks. 

Met een recent door het Europese Hof over de PAS-wetgeving gedane uitspraak was er een gerede kans is op vernietiging van het bestemmingsplan Parklaan door de Raad van State. Dat zou een vertraging van de aanleg van minimaal drie jaar hebben meegebracht. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie het ook toegejuicht dat er al in een vroegtijdig stadium overleg is opgestart om de aanleg van de Parklaan óók in een uit verkeersoogpunt minder optimale variant mogelijk te maken.

Dat overleg is nu succesvol afgerond. Met alle belanghebbenden is een vereenkomst gesloten waarin de gemaakte afspraken over en weer zijn vastgelegd. Onderdeel daarvan was dat de bezwaren tegen het bestemmingsplan Parklaan zijn ingetrokken. En daarmee staat niets de aanleg van een 2-baans Parklaan meer in de weg.

Harry Hindriks, fractievolger
E. harry.hindriks@ede.nl

Deel dit bericht