Berichten geschreven door Harry Hindriks

 1. Contract tekenen
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 10 mei 2019

  Reactie ChristenUnie op Programmarekening 2018 en MPG 2019

  Met de Programmarekening 2018 en het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2019 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting. Wat wilden ze bereiken en wat hebben ze bereikt? Wat zouden ze daarvoor doen en wat hebben ze gedaan? Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost? Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft de ChristenUnie het een en ander als wens naar voren gebracht. In hoeverre is dat terug te zien in de Programmarekening? Fractievolger Harry Hindriks ging hier vanavond op in tijdens de Oordeelsvormende vergadering. 

  Lees verder
 2. 20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 1 februari 2019

  Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan'

  Het is geen geheim dat de fractie van de ChristenUnie voorstander was van een 4-baans Parklaan. Niet omdat de natuur haar niet aan het hart gaat maar omdat zij die vierbaansweg in verband met een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk achtte. Wel heeft de ChristenUnie steeds rekening gehouden met een mogelijke vernietiging van het bestemmingsplan Parklaan in verband met de PAS. Gisteravond is de aanleg van de Parklaan een heel stuk dichterbij gekomen. De gemeenteraad besloot unaniem in te stemmen met een daarover bereikt compromis. Een knap staaltje samenwerking om uiteindelijk tot elkaar te komen. Lees en bekijk hier de reactie van Harry Hindriks. 

  Lees verder
 3. Overheid-World-Food-center.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 16 november 2018

  Het World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. 

  Lees verder