Berichten geschreven door Harry Hindriks

 1. Overheid-World-Food-center.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 16 juli 2020

  WFC Experience 'all over the world'

  De Stichting WFC Experience, die begin 2020 werd opgericht, heeft de provincie Gelderland en de gemeente Ede onlangs geïnformeerd over de voortgang van haar werkzaamheden. Onder leiding van onze oud-burgemeester Cees van der Knaap als voorzitter is door het stichtingsbestuur een aanvang gemaakt met drie Europese aanbestedingen.

  Lees verder
 2. mijnoverheid
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 14 juli 2020

  De Omgevingswet komt eraan

  Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet die al in 2016 is aangenomen en gepubliceerd maar nog altijd niet in werking is getreden. De daarvoor benodigde Invoeringswet is in februari 2020 door de Eerste Kamer aanvaard. Aan het ministeriële Invoeringsbesluit, dat het sluitstuk voor de invoering vormt, wordt nog gewerkt.

  Lees verder
 3. 20200415 Presentatie ontwerp Parklaan.png
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 16 april 2020

  Digitale presentatie ontwerp Parklaan

  Gedwongen door de corona-crisis vond woensdagavond een digitale presentatie plaats over het ontwerp van de Parklaan. In een goed verzorgde online-presentatie werden de laatste wijzigingen in het ontwerp nader toegelicht. Verteld werd onder meer dat het ontwerp verder in detail is uitgewerkt en aangepast. Dit mede naar aanleiding van de eerder gehouden bewonersavond.

  Lees verder
 4. Contract tekenen
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 18 november 2019

  Toelichting op de Programmabegroting 2020-2023

  Op donderdag 14 november jl. heeft de gemeenteraad van Ede de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Concreet gaat het daarbij om de gemeentebegroting voor 2020 maar dan met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. De behandeling tijdens de vergadering leverde geen schokkende zaken op. Wel was er even wat ruis over de vraag of de financiële positie van de gemeente als ‘slecht’ betiteld moet worden. Dit omdat er met instemming van Gedeputeerde Staten geen sprake is van een sluitende begroting.

  Lees verder

  Labels:

 5. Overheid-World-Food-center.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 20 juli 2019

  Het eerlijke verhaal over het WFC

  Er was de afgelopen week veel te doen over het World Food Center (WFC). Met name het grotere verlies op de grondexploitatie speelde daarbij een rol. De grondexploitatie is namelijk verslechterd van € 10,5 miljoen naar € 19,2 miljoen euro. En dat vonden enkele fracties in de raad al te gortig worden. “De kosten blijven maar oplopen” zo redeneerde men, het wordt tijd om over een exit-strategie en alternatieven na te denken. 'Het wordt tijd om het eerlijke verhaal over het WFC te vertellen' aldus raadslid Harry Hindriks. 

  Lees verder
 6. Contract tekenen
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 10 mei 2019

  Reactie ChristenUnie op Programmarekening 2018 en MPG 2019

  Met de Programmarekening 2018 en het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2019 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting. Wat wilden ze bereiken en wat hebben ze bereikt? Wat zouden ze daarvoor doen en wat hebben ze gedaan? Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost? Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft de ChristenUnie het een en ander als wens naar voren gebracht. In hoeverre is dat terug te zien in de Programmarekening? Fractievolger Harry Hindriks ging hier vanavond op in tijdens de Oordeelsvormende vergadering. 

  Lees verder
 7. 20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 1 februari 2019

  Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan'

  Het is geen geheim dat de fractie van de ChristenUnie voorstander was van een 4-baans Parklaan. Niet omdat de natuur haar niet aan het hart gaat maar omdat zij die vierbaansweg in verband met een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk achtte. Wel heeft de ChristenUnie steeds rekening gehouden met een mogelijke vernietiging van het bestemmingsplan Parklaan in verband met de PAS. Gisteravond is de aanleg van de Parklaan een heel stuk dichterbij gekomen. De gemeenteraad besloot unaniem in te stemmen met een daarover bereikt compromis. Een knap staaltje samenwerking om uiteindelijk tot elkaar te komen. Lees en bekijk hier de reactie van Harry Hindriks. 

  Lees verder
 8. Overheid-World-Food-center.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 16 november 2018

  Het World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. 

  Lees verder