Nieuwe Edenaren

bed bad brood 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 5 februari 2019 om 15:26

Nieuwe Edenaren

In december meldde zich een vrouw bij Vluchtelingenwerk Ede. Ze had gehoord dat een jong gezin een flat in Ede had gekregen en binnenkort vanuit de opvang elders in het land zou verhuizen naar hier. Ze had wat spullen over die ze graag wilde geven aan dit gezin. Vanuit mijn werk bij Netwerk Dien je Stad (jongerenvrijwilligersnetwerk) werd me gevraagd of we konden ondersteunen in vervoer. Zodoende kwam ik in contact met deze vrouw en later ook met de man van het gezin waar we de spullen in januari uiteindelijk af hebben kunnen leveren. Deze vrouw heeft zonder dat het haar gevraagd werd willen delen uit haar overvloed en veel tijd en energie gestoken in de organisatie daarvan. Het herinnert me aan het warme welkom toen in oktober 2015 de noodopvang in Ede opende. Het is voor mij ook tekenend voor de bereidheid die ik in de afgelopen jaren bij zoveel organisaties en mensen heb gezien om vluchtelingen in Ede te ondersteunen.

De man was ontzettend dankbaar voor de geleverde hulp. Hij vertelde me trots dat hij die ochtend net de inschrijving van zijn kinderen op de nieuwkomersschool had geregeld. Ik verbaasde me over zijn opgewektheid, ondanks de hectiek van een weg vinden in een land waarvan je zowel de taal als de procedures vrijwel niet kent.  
Dat raakt me!

Er gebeurt van alles in Ede voor en met statushouders. Niet altijd is duidelijk wie wat doet en wat waaraan bijdraagt. Al meerdere keren hebben we hier als ChristenUnie aandacht voor gevraagd. In de afgelopen maanden heeft de gemeente drie werkconferenties georganiseerd rondom het thema ‘Statushouders in Ede’. Allerlei maatschappelijke organisaties kwamen samen om na te denken over de onderwerpen kennis & kunde, wonen, geld, gezondheid, meedoen en identiteit & samenleving. Vanuit de ChristenUnie heb ik twee van de drie werkconferenties bijgewoond. De input van deze werkconferenties wordt gebruikt bij het opstellen van verder beleid. Wanneer dit beleid in de raad besproken zal worden is nog niet bekend. In de tussentijd zal ik verhalen op blijven halen en word ik hopelijk vaker geraakt door wat ik zie en wat ik hoor. 

Ik ga graag in gesprek over dit thema met mensen die hier betrokken bij zijn. Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact met me op via dirjanne.van.drongelen@ede.nl of 06-40104010.

Met vriendelijke groet,

Dirjanne van Drongelen, raadslid

Deel dit bericht