ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

Voetballende kinderen
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 18 april 2019 om 19:31

ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op verschillende plekken in Ede vrij water getapt kan worden door voorbijgangers, spelende kinderen, toeristen en ieder ander die daar gebruik van wil maken. Dat hebben we in een motie samen met PvdA, GroenLinks, CDA en GB tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 al kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de raad was voor. Enige obstakel in de uitvoering waren de kosten. Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Wat mij betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van mijn eerder ingediende motie en stelde daarom vragen hierover aan het college tijdens het vragenuurtje vanavond.

Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Het rijk gaat hiermee een subsidieregeling in het leven roepen voor het realiseren van 1000 watertappunten op schoolpleinen. Het Rijk betaalt 75% van de kosten, de overige 25% is voor eigen rekening van scholen of kan door gemeente of op een andere manier tegemoet worden gekomen. Wat de ChristenUnie betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van deze motie.

Veel schoolpleinen worden ook na schooltijd gebruikt om te spelen en te sporten. Met een watertappunt wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken. Zo kunnen dezelfde watertappunten gebruikt worden door voorbijgangers om water bij te tappen. Naast dat water gewoon lekker en gezond is, leveren deze watertappunten een bijdrage aan duurzaamheid door het gebruik hiervan minder plastic afval wordt verbruikt. 

De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

1.) Welke stappen heeft het college tot nu toe genomen naar aanleiding van de aangenomen motie over de watertappunten van 15 november 2018?

2.) Is het college bereid, gezien de grote belangstelling, op korte termijn scholen te benaderen om met behulp van de rijkssubsidie een aantal watertappunten te realiseren?

3.) Zo ja, is het college voornemens om dan als eerst scholen te benaderen met een openbaar toegankelijk schoolplein en gelegen langs drukke en/of toeristische plaatsen zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze tappunten?

4.) Is het college bereid om (een deel van) de cofinanciering van het resterende kwart op zich te nemen zodat de voornoemde motie ‘watertappunten’ alsnog uitgevoerd kan worden?

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Deel dit bericht