ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 18 april 2019 om 20:49

ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Alleen bijsturen is niet genoeg om deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergaderingen van 21 maart en 4 april jl. Vanavond stemde de ChristenUnie in met het agendapunt 'Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein'. Hieronder leg ik nader uit waarom wij in dit stadium voor het voorstel hebben gestemd en wat dit betekent voor de komende tijd. 

Gemeente Ede heeft grote tekorten op het sociaal domein. Daar is een oplossing voor nodig. In de afgelopen weken hebben we als gemeenteraad gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen. Raadslid Dirjanne van Drongelen: “Nu is het college aan zet om te onderzoeken hoe reëel deze oplossingsrichtingen zijn. Definitieve consequenties voor de zorg en ondersteuning in Ede zijn er nu dus nog niet. Eind juni/begin juli wordt de Perspectiefnota besproken in de gemeenteraad. We zullen met de informatie die dan bekend is beoordelen of de kwaliteit van zorg en ondersteuning voldoende gewaarborgd blijft.”

In onze stemverklaring vanavond hebben we dit onderstreept. Dirjanne van Drongelen: “Als ChristenUnie hebben we onze zorgen duidelijk uitgesproken tijdens de eerdere vergaderingen over dit onderwerp.
Met dit voorstel besluiten we nog niks definitiefs over de gang van zaken binnen het sociaal domein. We krijgen juist de mogelijkheid de informatie te krijgen die nodig is om de juiste besluiten te kunnen nemen als het gaat om de zorg aan inwoners van Ede. In dat alles zal kwaliteit van zorg altijd voorop staan voor de ChristenUnie.”

Zie hieronder een reportage van EDE TV over dit proces met o.a. een toelichting van Dirjanne van Drongelen op het standpunt van de ChristenUnie.
(N.B. De opnames voor deze reportage hebben voor de besluitvorming van vanavond plaatsgevonden.)

Deel dit bericht