Meer onderzoek gewenst naar draagvlak algeheel gemeentelijk vuurwerkverbod

20180705 Vuurwerk - Rotje
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 20 juni 2019 om 22:35

Meer onderzoek gewenst naar draagvlak algeheel gemeentelijk vuurwerkverbod

“Je ben een rund, als je met vuurwerk stunt”. Wie kent deze leus niet? Ondanks dat er jarenlang campagnes zijn gevoerd voor een veilige jaarwisseling gaat er nog steeds van alles mis. Het zou daarom goed zijn dat wij ons de vraag stellen of we op deze voet door moeten gaan. Lees hier mijn bijdrage die ik hield tijdens de raadsvergadering van vanavond.

De ChristenUnie wil het college bedanken voor de uitvoerige memo waarin de instrumenten beschreven zijn waar we als raad voor kunnen kiezen. Het college lijkt vooral in te zetten op meer van hetzelfde: voorlichting op scholen en misschien wat uitbreiding van vuurwerkvrije zones. Het is de vraag of dat afdoende is. Wat de ChristenUnie betreft niet.

We hebben daarom vorig jaar in een motie verzocht om te onderzoeken of er draagvlak is voor een verbod op consumentenvuurwerk in Ede. Deze motie kreeg de steun van o.a. Harry van Huijstee. Hij zei: “een onderzoek naar het draagvlak is geen enkel probleem, daar zal waarschijnlijk uitkomen dat er geen draagvlak voor is”. Voorzitter, Maar liefst de helft van de ondervraagden is voor een verbod, slechts één derde is tegen. Nu kunnen de uitkomsten kapot genuanceerd worden, maar het moge duidelijk zijn dat het draagvlak groter is dan velen verwacht hadden.  

Onze fractie vindt het daarom wenselijk om het draagvlak voor een gemeentelijk vuurwerkverbod nader te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door een breed uitgezette enquête. Daarnaast is een referendum over dit thema voor de ChristenUnie bespreekbaar, mits er een goede vraagstelling wordt gevonden en dit referendum tegelijkertijd met een andere verkiezing wordt gehouden om de kosten te drukken. Wij zijn benieuwd naar de mening van de andere fracties.

De maatregel van vuurwerkzones worden nu door Rotterdam en Amsterdam uitgewerkt. Met vuurwerkzones draaien we de huidige praktijk om: het afsteken van consumentenvuurwerk wordt verboden, behalve op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. De ChristenUnie merkt op dat het college in de notitie vooral beren op de weg ziet, terwijl er geen ervaring is met deze maatregel. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat grote aantallen mensen in kleine zones voor veiligheidsrisico’s zorgen.

Maar er zijn ook voordelen te benoemen die niet in de notitie staan: sommigen zullen afzien van vuurwerk omdat ze niet speciaal naar een zone willen. Degenen die daar wel naartoe gaan zijn wellicht alerter, omdat men weet dat de zone hiervoor speciaal is ingericht. Ook kan er beter geanticipeerd worden op de behoefte en op de risico’s voor mens, dier en milieu. Wij verzoeken daarom het college om met een open blik kennis te nemen van de ervaringen van deze gemeenten wanneer zij daadwerkelijk zijn overgaan tot het instellen van vuurwerkzones.

Kortom, de ChristenUnie wil de volgende stap zetten. Wij willen een vervolgonderzoek naar het draagvlak voor het verbod op consumentenvuurwerk en wij willen dat het college de maatregel van vuurwerkzones serieus neemt.

Niek van den Brink,
Raadslid

E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht