Onzekerheid voedselbank duurt voort

Voedselbank Ede - Cora Otter.JPG
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 18 juli 2019 om 22:54

Onzekerheid voedselbank duurt voort

In het voorjaar (februari 2019) luidde de voedselbank de noodklok: de huur van het pand aan de Frankeneng is voor hen steeds moeilijker op te brengen. Reden voor onze fractie om, samen met GroenLinks, CDA en PvdA, raadsvragen te stellen. Kern van onze vragen was: 'Op welke manier wil de gemeente bijdragen aan de voedselbank, zodat de vrijwilligers van de voedselbank hun werk kunnen voortzetten?'

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Het bestuur van de voedselbank heeft met de wethouder gekeken naar een goedkopere locatie. Een leegstaande gymzaal in de wijk Veldhuizen zou wellicht een goede optie zijn. De gemeente kan dat pand goedkoop aan de voedselbank aanbieden. Maar de verbouwingskosten zijn fors (minstens 50.000,-) en wie gaat dat opbrengen? Daarnaast is het de vraag hoe lang de voedselbank het pand kan huren. 5 jaar wordt gegarandeerd, maar hoeveel langer is onduidelijk. Kortom: een locatie met veel haken en ogen.  

Nieuwe plannen kwamen in beeld. Een ruimte bij Restore kan wellicht in gebruik genomen worden door de voedselbank. Deze locatie is eveneens goedkoper dan de huidige locatie, er hoeft minder aan verbouwd te worden en de voedselbank kan langdurig van dat pand gebruik maken. Dit wordt momenteel verder onderzocht.

Daarnaast zijn er 2 bedrijven die aangegeven hebben met een sponsorplan te willen komen. Een goed plan bedenken kost tijd, waarschijnlijk is hierover in januari meer bekend.

Ondertussen zijn de financiële problemen van de voedselbank nog even groot als in februari. De huur loopt door en de onzekerheid duurt voort. Een vervelende situatie voor de vrijwilligers en het bestuur van de voedselbank. We zijn in de afgelopen maanden meerdere keren met hen in gesprek geweest en met hen hoopten we op duidelijkheid op korte termijn. De wethouder hebben we gevraagd voor de bespreking van de Perspectiefnota (plannen voor de komende jaren, worden altijd besproken in juli) met een concreet voorstel te komen.

Tekst van het artikel gaat verder onder het amendement

Helaas is dat concrete voorstel er nog steeds niet. Reden voor ons om een amendement mede in te dienen, waarin we vragen om structurele steun van de gemeente voor de voedselbank. De voedselbank is geen luxe, maar een - helaas - noodzakelijke basisvoorziening. Wat de ChristenUnie betreft neemt de gemeente daarin haar verantwoordelijkheid en draagt 12.500,- per jaar bij. Wij vinden dat een reëel bedrag.

Helaas....amendement niet aangenomen. 19-18.
Wat een teleurstelling!

— Cora Otter (@coraotter) 18 juli 2019

Tot onze grote teleurstelling is het amendement niet aangenomen (18 voor, 19 tegen). Dat betekent dat de onzekerheid voortduurt, minstens tot januari. De wethouder heeft toegezegd dat “de gemeente linksom of rechtsom zal gaan bijdragen”, maar wil eerst het sponsorplan afwachten alvorens iets concreets toe te zeggen. We vertrouwen daar op, maar hadden liever gezien dat de financiële tekorten en onzekerheid nu al verleden tijd zouden zijn. Voor onze fractie een principekwestie: mensen die in armoede leven in onze gemeente willen we tegemoet komen. Een organisatie zoals de voedselbank die zich inzet om mensen die leven onder het bestaansminimum te ondersteunen, moet kunnen rekenen op onze bijdrage!

Cora Otter,
E. cora.otter@ede.nl

Deel dit bericht