Regiodeal Foodvalley

FoodValley-logo-aangepast
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 18 juli 2019 om 22:26

Regiodeal Foodvalley

De Regiodeal Regio Foodvalley is een overeenkomst, gesloten door acht partijen, met als resultaat een impuls voor de overgang naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in onze regio Foodvalley. Het bestuur van de Regio FoodValley vraagt de mening van de gemeenteraden over het plan en de bevestiging van cofinanciering. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie in de oordeelvorming terug en de stemverklaring bij de besluitvorming.

De ChristenUnie vindt het bijzonder dat 8 partijen elkaar hebben gevonden en samen een deal hebben gesloten t.b.v. onze regio onder een paraplu waar de onderwerpen landbouw, gezondheid en voeding en kennis / innovatie samenkomen. Laat dit nu net onderwerpen zijn waar bedrijven en instellingen in onze gemeente al mee bezig zijn. We kunnen zo verder met waar we in Ede mee bezig zijn. Het is vooral de combinatie van onderwerpen die het interessant maakt: er wordt geïnvesteerd in Landbouw en in gezondheid en in onderwijs / kennis. Dat was dan ook de boodschap die ik meegenomen heb van mijn bezoek aan de werkconferentie waar met partijen gesproken is over de participatie en verdere invulling van deal.

De provincies Gelderland en Utrecht en de regiogemeenten uit de Foodvalley gaan met vele partners aan de slag met de versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Zij doen dit in nauwe samenwerking met vele partners, waaronder de Universiteit Utrecht (UU), Wageningen University & Research (WUR), en belangenorganisaties VNO-NCW Midden alsmede Waterschap Vallei en Veluwe en LTO Noord. In totaal investeren het Rijk en de regiopartners in de Regio Deal Foodvalley ruim 70 miljoen euro in de regio.

Dat deze samenwerking hoopvol is, blijkt wel dat het Rijk geld investeert en zo ook enkele partners.  Dat deze deal daarnaast ook een bedrag van ons als gemeente vraagt, lijkt bij het zien van de uiteindelijke verdeling van de gelden ook niet meer dan logisch. De ChristenUnie is blij dat in eerste instantie het geldbedrag t.b.v. het WFC meegenomen kon worden, gezien het in totaal ruim vier keer groter terugkomt. Daarnaast levert deze financiële bijdrage aan cofinanciering ons als gemeente direct en indirect veel bedrijvigheid, arbeidsplaatsen, kennis en innovatie en bovenal betrokkenheid van burgers en ondernemers op onze regio op. Samengevat: de Regiodeal heeft meerwaarde voor de FoodValley-gemeenten en voor ons als Ede, voor zowel economie, ecologie als samenleving. We zien de ontwikkelingen en eerste initiateven met belangstelling tegemoet en blijven graag op de hoogte gehouden van toegezegde tussenevaluaties en bevindingen.

Lees hier meer informatie over de inhoud van deze regiodeal.

Bij de besluitvorming kon de gemeenteraad aangeven nog wensen en bedenkingen te hebben bij de besluit. De ChristenUnie had hierbij de volgende stemverklaring:

Deel dit bericht