Verkeersveiligheid N224

P8196332
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 15 november 2019 om 16:14

Verkeersveiligheid N224

De N224 staat bekend als een onveilige weg. Er wordt hard gereden, de doorstroming is slecht waardoor veel mensen nog net even dat rode stoplicht willen meepakken. Daarnaast is er veel kruisend verkeer van fietsers en voetgangers. Doordat er op sommige plekken weinig oversteekplaatsen zijn, zie je dat er veel ‘olifantenpaadjes’ zijn ontstaan. Ook is het onduidelijk hoe hard je er nu eigenlijk mag: mag ik nu 80, 70 of 50 en waar mag ik dan 80, 70, of 50? Niet verwonderlijk dat er veel ongelukken gebeuren, soms zelfs met dodelijke afloop. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de fractie een motie van GroenLinks mede ingediend waarin we weer aandacht maar ook maatregelen vragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

De ChristenUnie heeft al vaker aandacht gevraagd voor de veiligheid op de N224, maar tot op heden is er weinig verbetering zichtbaar. Kortom, reden genoeg om wéér aan de bel te trekken. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting hebben we dat gedaan. GroenLinks, D66, PvdA, EdeNu en de ChristenUnie hebben een motie ingediend met als doel een veiligere N224. De motie heeft het niet gehaald. Eén van de voorstellen was dat de snelheid omlaag gaat. Daar bleek in de raad onvoldoende draagvlak voor te zijn en ook het college is niet bereid die stap te zetten. Dat is jammer, want wij zijn er van overtuigd dat dit een goede manier is om de veiligheid te verbeteren.

De wethouder heeft toegezegd om in het voorjaar van 2020 met een memo naar de raad te komen die ingaat op de veiligheid van de N224.We blijven de verdere ontwikkelingen volgen en zullen aandacht blijven vragen voor de verkeersveiligheid op de N224.

Woont u in de buurt van de N224 of maakt u er vaak gebruik van en wilt u uw verhaal delen? Ik kom graag met u in contact. U kunt mij bereiken via jaap.helmond@ede.nl.

Jaap Helmond,
Fractievolger

E. jaap.helmond@ede.nl

Deel dit bericht