Raadsvragen n.a.v. klachten over bezorging EdeStad

20191230 Ede Stad - 2
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 30 december 2019 om 14:52

Raadsvragen n.a.v. klachten over bezorging EdeStad

Inwoners van gemeente Ede moeten tijdig en gratis toegang hebben tot gemeentelijke informatie over activiteiten, werkzaamheden en bezwaarprocedures. Maar de bezorging van Ede Stad, waar ook de gemeentepagina in zit, laat te wensen over. Ook verdwijnen steeds meer digitale artikelen achter een betaalmuur. Deze situatie geeft aanleiding voor het stellen van vragen aan het College van B&W. De vragen zijn gesteld door Niek van den Brink (ChristenUnie) i.s.m. Gabriëlle Hazeleger (GB) en Ellen Out (GL).

De gemeente Ede verstrekt informatie aan haar inwoners via diverse kanalen. Eén van die kanalen is de ingekochte gemeentepagina in de huis-aan-huis krant Ede Stad. Ede stad dient te zorgen voor een adequate bezorging van de krant in de gehele gemeente. Wij horen veel klachten van inwoners dat in sommige delen van de gemeente de Ede Stad slecht of niet bezorgd wordt. In delen van de Rietkampen wordt de krant al meer dan een half jaar niet bezorgd. Ook in delen van Ede Oost blijft de bezorging in gebreke.

Gemeente Ede vindt ‘inclusie’ belangrijk. Als het gaat om informatievoorziening is het van belang dat gemeente Ede niet alleen communiceert via digitale kanalen maar ook via de krant. Digibeten, mensen met autisme, mensen die gevoelig zijn voor prikkels, ouderen en minima zijn vaak gebaat bij informatie via een papieren krant.

Ook de digitale informatievoorziening van de gemeente dient toegankelijk te zijn. Diverse artikelen van de Ede Stad zitten nu achter een zogenaamde ‘betaalmuur’. Oftewel, voor sommige artikelen moet je betalen om ze te kunnen lezen. Wij zijn van mening dat de informatievoorziening vanuit de gemeente gratis en toegankelijk dient te zijn/blijven. Inwoners van gemeente Ede moeten tijdig en gratis toegang hebben tot gemeentelijke informatie over activiteiten, werkzaamheden en bezwaarprocedures.

De gestelde vragen aan het college:
1.) Is het college het met ons eens dat alle inwoners van gemeente Ede tijdig en gratis toegang zouden moeten hebben tot gemeentelijke informatie?
2.) Welke contractuele afspraken zijn er met Ede Stad over de bezorging van de krant en de gemeentelijke informatievoorziening via internet?
3.) Krijgt de gemeente Ede financiële compensatie als Ede Stad niet aan haar verplichtingen voldoet?
4.) Is het college met ons van mening dat de gemeentelijke informatievoorziening per papieren krant voor bepaalde doelgroepen van essentieel belang is om op de hoogte te kunnen blijven van gemeentelijke mededelingen?
5.) Is het college met Ede Stad in gesprek over de in de inleiding genoemde problematiek?
6.) Welke aanvullende (bindende) afspraken wil/kan het college maken met Ede Stad aangaande de bezorging van Ede Stad en de gratis toegang tot gemeente-informatie via de website?
7.) Welke middelen en/of alternatieven heeft het college indien de gemeentelijke informatievoorziening via de Ede Stad, ook in 2020, in gebreke blijft?

Niek van den Brink,
Raadslid ChristenUnie
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht