Digitale presentatie ontwerp Parklaan

20200415 Presentatie ontwerp Parklaan.png
9. Harry Hindriks
Door Harry Hindriks op 16 april 2020 om 10:54

Digitale presentatie ontwerp Parklaan

Gedwongen door de corona-crisis vond woensdagavond een digitale presentatie plaats over het ontwerp van de Parklaan. In een goed verzorgde online-presentatie werden de laatste wijzigingen in het ontwerp nader toegelicht. Verteld werd onder meer dat het ontwerp verder in detail is uitgewerkt en aangepast. Dit mede naar aanleiding van de eerder gehouden bewonersavond.

Wat er voor de ChristenUnie vooral uitsprong is dat er ecologische maatregelen zijn opgenomen en dat het ontwerp op diverse plaatsen is aangepast om meer bomen te kunnen behouden bij de aanleg. In de meeste gevallen is dat gebeurd door geluidsschermen de plaats te laten innemen van geluidswallen maar soms ook door het enigszins verplaatsen of aanpassen van de rijbanen. Als ChristenUnie zijn we blij met zowel de ecologische maatregelen als het behoud van zo veel mogelijk bomen. Dat zijn we overigens ook met de op de op verschillende plaatsen in de aan te leggen Parklaan voorziene LARGAS-rotondes. “LARGAS” staat voor: LAngzaam Rijden GAat Sneller en het is goed dat dit op deze weg ook door fysieke maatregelen tot uiting kan worden gebracht.

Het mooie is overigens ook dat de hele presentatie op de site van de gemeente is terug te zien (https://parklaan.ede.nl/presentatie-ontwerp-parklaan). Mede aan de hand van filmpjes en ander beeldmateriaal kan op 17 verschillende onderdelen worden nagegaan wat er in het ontwerp van de Parklaan precies veranderd is. Daarnaast wordt ook antwoord gegeven op de tijdens en na de presentatie gestelde vragen.

Kortom, voor wat de ChristenUnie betreft, alle hulde aan de makers van de presentatie en aan de presentatoren!

Harry Hindriks, fractievolger
E. harry.hindriks@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , ,