Grote zorgen over de onderwijsachterstanden die oplopen

20170529-CU-magazine-meesters-Daan-2126.jpg
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 27 januari 2021 om 07:45

Grote zorgen over de onderwijsachterstanden die oplopen

Door de uitbraak van het coronavirus konden leerlingen in het po, vo en mbo halverwege 2020 een lange periode niet naar school. Naast inzet van scholen en gemeente werd ook door ouders, soms met ondersteuning van vrijwilligers, hard gewerkt om kinderen en jongeren de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Ook nu, vanaf december, krijgen de meeste leerlingen weer op afstand les. Vorig weekend werd duidelijk dat ook de basisscholen in ieder geval tot 8 februari dicht blijven. Daarom stelt raadslid Daan Weststrate raadsvragen. 

Raadslid Daan Weststrate: "De effectiviteit van online onderwijs en de mate waarin ouders hun kinderen kunnen helpen verschilt nogal per huishouden. Bij een deel van de leerlingen groeien daardoor eventuele achterstanden met iedere dag dat deze situatie voortduurt. De kansenongelijkheid neemt sterk toe. Ook is er bij een deel van de leerlingen sprake van afhaken. Zij verliezen ritme en regelmaat nodig om te leren, hun motivatie om de lessen digitaal bij te wonen etc. Het leerproces stopt en is hierna moeilijker op gang te brengen".

De ChristenUnie Ede maakt zich grote zorgen over deze stille ramp en is daarom van mening dat we nu de handen ineen moeten slaan om de door corona groeiende kansenongelijkheid in het funderend onderwijs in Ede op de korte én lange termijn aan te pakken. Om die reden zijn door de ChristenUnie de vragen, zoals in de bijlage, gesteld aan het College.

Daan Weststrate: “Wanneer we spreken over achterstanden in het onderwijs, zijn we als ChristenUnie ervan bewust dat dit de indruk kan wekken dat we vinden dat kinderen en ouders onvoldoende hun best hebben gedaan om op niveau te blijven. Dit kan voor nog meer stress zorgen. Daarom benadrukt de ChristenUnie dat we respect hebben voor de grote inzet van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast vinden we het belangrijk om te benoemen dat kinderen misschien wel ‘achterstand of vertraging’ oplopen als het gaat om het schoolprogramma, maar juist in deze tijd ook andere unieke en waardevolle levenslessen leren.”

Raadsvragen
Geschetste situatie brengt de ChristenUnie tot de volgende vragen:

  1. Deelt u het hierboven geschetste beeld en de grote zorgen over de toename van kansenongelijkheid en afhaken van oudere leerlingen ook in Ede? Wat is hierover in kaart gebracht en op welke wijze wordt dit bijgehouden?
  2. Op welke manieren steunt u de Ede po-, vo- en mbo-scholen om achterstanden in te lopen of in ieder geval niet (veel) groter te laten worden? Is deze steun toereikend? Ook waar het in het mbo gaat om het vinden van een stageplaats?
  3. Hoe draagt leerplicht bij aan de vermindering van uitval? Zijn er leerlingen buiten beeld?
  4. Heeft de coronacrisis gevolgen voor het onderwijsachterstanden beleid? Bijvoorbeeld door een intensivering van het beleid, waarbij ingezet wordt op bewezen effectieve interventies waarvoor extra financiële middelen worden vrijgemaakt of opgehaald bij derden.
  5. Gezien de omvang van deze stille ramp is een stevige gezamenlijke en lang volgehouden aanpak nodig. Zijn er plannen om Ede-breed tot zo’n aanpak te komen?

Daan Westrate
daan.weststrate@ede.nl 

Deel dit bericht