Kandidaat-raadsleden gezocht

ChristenUnie-84-96.jpg
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 19 maart 2021 om 07:45

Kandidaat-raadsleden gezocht

De verkiezingen liggen net achter ons. Misschien is het daarbij wel gaan kriebelen om zelf actief te worden. Grijp dan direct je kans. De ChristenUnie Ede zoekt namelijk kandidaat-raadsleden richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het is mogelijk om tot 8 april te solliciteren. 


Wij waarderen uw betrokkenheid bij onze partij en dat helpt ons om te Kiezen voor wat echt telt. Betrokkenheid kan op vele manieren, op de achtergrond of juist op de voorgrond, actief of minder actief. Met deze brief benaderen we u omdat we op zoek zijn naar actieve leden, leden die in aanmerking willen komen voor een plaats in de gemeenteraad van de gemeente Ede namens de ChristenUnie.

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn in maart 2022, dus dat duurt nog even, maar omdat er veel moet gebeuren, beginnen we op tijd. Het bestuur heeft een selectiecommissie ingesteld met als opdracht te komen met een voorstel voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor onze partij. Deze brief gaat uit van deze selectiecommissie.

De selectiecommissie is op zoek naar kandidaten die zich herkennen in het volgende beeld: Klopt uw hart (sneller) voor dienen van de Edese samenleving? Voelt u zich betrokken bij zowel visie als werk van de ChristenUnie voor lokale politiek? Bent u bereid de ChristenUnie te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Meld u dan bij ons!

Schrijf een sollicitatiebrief met CV aan onze commissie. Geef uw motivatie weer voor uw politieke bijdrage en vertel ons meer over uzelf, uw competenties en uw betrokkenheid bij samenleving, politiek en kerk. Het competentieprofiel voor een gemeenteraadslid vindt u hier.

Of weet u iemand die daar geknipt voor is? Attendeer hem of haar dan op deze oproep of geef zijn of haar naam aan ons door, natuurlijk wel op voorwaarde dat hij of zij dat goed vindt en lid is van de ChristenUnie of bereid is dat te worden.

Als u geen lid van de gemeenteraad wilt worden maar wel bereid bent om op de kieslijst te staan, als “lijstduwer”, vragen wij u ook om dat ons te melden. Een lijstduwer krijgt een zodanig lage plaats op de lijst dat de kans dat hij/zij gevraagd wordt lid te worden van de raad praktisch nul is.

U heeft tijd tot 8 april a.s. om na te denken over ons verzoek. Brieven kunt u per email sturen naar de voorzitter van de commissie, Chris Papjes (c.papjes@chello.nl). Hij staat ook open voor eventuele vragen (tel. 06-12745501). Wij hopen de gesprekken met kandidaten te voeren op enkele zaterdagen in april en mei. Vervolgens brengen wij een advies uit aan het bestuur van de ChristenUnie. Nog voor de zomervakantie zal dat tot een besluit leiden en een terugkoppeling aan de kandidaten op de lijst. Na de zomer wordt de lijst ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
de selectiecommissie,

Aldert van Eck
Jolanda Nooteboom
Chris Papjes (voorzitter)

Deel dit bericht

Labels: ,