Input gevraagd voor het verkiezingsprogramma

2021 05 VP programma
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 5 mei 2021 om 07:45

Input gevraagd voor het verkiezingsprogramma

De verkiezingen draaien om u als inwoner van onze gemeente. Als volksvertegenwoordigers willen we graag eerst naar u luisteren voor we weer nieuwe ideeën gaan opschrijven. Daarom vragen we voor het opstellen van het verkiezingsprogramma uw input. Heeft u iets op uw hart, het briljante idee of een echte no-go; laat het ons weten!

De link om u aan te melden voor de avonden vindt u verderop in dit bericht. 

De Tweede Kamerverkiezingen liggen achter ons en inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wellicht heeft u vanuit uw werk of interessegebied specifieke kennis die goed is om mee te nemen in het verkiezingsprogramma. We nodigen u dan hartelijk uit voor één of meerdere meedenksessies waarbij we gericht een gesprek willen voeren en van elkaar willen leren.

Doel van deze sessies is het formuleren van concrete mogelijkheden, belemmeringen en oplossingsrichtingen die Ede nog mooier kunnen maken.

We hebben een onderverdeling gemaakt in diverse deelthema’s:

 1. Hoe leven we samen;  Sociale Basis: o.a. wijken/ maatschappelijke organisaties/ buurtinitiatieven/ kerken/ integratie/ verenigingsleven/ preventie/ armoedebestrijding/ inclusieve samenleving / vrijwilligers / mantelzorg:
 2. Zorgdragen voor elkaarProfessionele zorg: o.a. zorginkoop/ WMO/ participatiewet/ jeugdzorg / GGZ /beschermd wonen;
 3. Bloeiende economie; Werk en Ondernemerschap: o.a. post corona/ bedrijventerreinen/ Food Valley/ werk voor iedereen/ Duurzaamheid/ Edecentrum en kernen/ impact ondernemen;
 4. Onze leefomgeving; Ruimtelijke opgaven: o.a. Wonen/ omgevingswet/ mobiliteit/ duurzaamheid/ biodiversiteit / energie/ agrarische sector en functieveranderingen buitengebied;  
 5. Ontspanning, cultuur en natuur: o.a. Cultuur, recreatie,  natuur & landschap: evenementen, faciliteiten, biodiversiteit, ontspanning, sport; 
 6. Opgroeien en ouder worden in Ede: jongeren, onderwijs, leefbaarheid, voorzieningen jongeren, scheidingsloketten,  ouderen.

Daarnaast is er ook een algemene inspraakavond voor leden op dinsdagavond 1 juni.

Via deze link kan u zich inschrijven voor een deelsessie. U ontvangt een week voorafgaand aan de betreffende deelsessie de uitnodiging. Hetzij met een locatie voor samenkomst, hetzij met een link naar de online bijeenkomst (afhankelijk van de stand van zaken rondom het coronavirus is de bijeenkomst live of online).

 • Dinsdagavond 25 mei; deelsessie Ontspanning, cultuur en natuur
 • Dinsdagavond 25 mei; deelsessie Zorgdragen voor elkaar
 • Dinsdagavond 1 juni; deelsessie Onze leefomgeving / ruimtelijke ordening
 • Dinsdagavond 1 juni; deelsessie Algemene inspraakavond leden
 • Vrijdagavond 4 juni; deelsessie Hoe leven we samen; sociale basis
 • Dinsdagavond 8 juni; deelsessie Opgroeien en ouder worden in Ede
 • Dinsdagavond 8 juni; deelsessie Bloeiende economie

Als u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het gesprek, maar wel graag uw expertise wilt delen dan horen we graag uw input via bestuur@ede.christenunie.nl 

We kijken uit naar mooie gesprekken en uw inbreng!

Hartelijke groet van de verkiezingsprogrammacommissie,

Dirjanne van Drongelen, Bram van der Beek, Mark Wijnberger, Jan Willem Middelesch, Jeannette Laban en Annemiek Stam

Deel dit bericht

Labels: ,