In gesprek met ChristenUnie Ede: we treffen Reinier van den Berg in het Binnenveld

2022-02 John en Reinier.jpg
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 16 februari 2022 om 10:30

In gesprek met ChristenUnie Ede: we treffen Reinier van den Berg in het Binnenveld

John Smits, kandidaat-raadslid voor ChristenUnie Ede, trof Reinier van den Berg in het Binnenveld. En daar zien we het heel goed: we wonen in een uniek stukje Nederland met zeer diverse landschappen en ruimte voor de natuur. Maar we hebben ook te maken met fundamentele crises.

Met grote opgaven rondom klimaat, biodiversiteit, stikstof, woningbouw en energie opwekking is het belang groter dan ooit om goed zorg te dragen voor de toekomst van ons landschap. Bij de ChristenUnie staat zorg voor de schepping hoog op de agenda. Dat is wat Reinier in de eerste plaats verbindt met de ChristenUnie. Om zo de schepping waardevol(ler) door te geven aan de volgende generaties!

Op de vraag van John hoe we dat kunnen aanpakken, stelt Reinier dat de grote slagen in een groener beleid samen hangen met twee dingen: grond en geld. Ofwel, wie bezit de grond? En welke middelen zijn er om (collectief) een duurzamere (bedrijfs)strategie te omarmen?

In het geval van Ede is veel grond in handen van Terreinbeherende Organisaties (Veluwe) maar dat is al (grotendeels) natuur, waar het beheer nu extra aandacht vraagt. Op een tweede plek staat de boer als grondbezitter. Een overstap naar natuurinclusieve landbouw moet dan het uitgangspunt zijn. Maar een boer moet daar financieel ook wijzer van worden, en in ieder geval niet armer. Vandaar: grond & geld. Maar de ecosysteemdiensten die we terug krijgen bij zo’n natuurinclusief beleid zijn ook veel waard, ook financieel. De vraag is dan waar het geld terecht komt.

Naast grond & geld is heldere communicatie essentieel. De rol van de gemeente is een heldere en stimulerende communicatie inzetten, zodat zowel burgers als bedrijven de smaak te pakken krijgen. En daar ligt de taak van de lokale politiek: partijen bij elkaar brengen.

Meer lezen over dit onderwerp? Dan is dit artikel van de WUR (Wageningen University & Research) wat John betreft een aanrader!

Labels: ,