In gesprek met ChristenUnie Ede: samen moet het lukken!

2022-02 John en HP
portretjohn.png
Door John Smits op 10 maart 2022 om 11:30

In gesprek met ChristenUnie Ede: samen moet het lukken!

John Smits, kandidaat-raadslid voor ChristenUnie Ede, is op bezoek geweest bij Herman Pieter Prangsma, kortweg bekend als ‘HP’. Boerderij De Kreel ligt op een wel héél bijzondere, historische landbouwenclave op de Ginkelse Heide. De plek is schitterend. De stilte overvalt. Wat John óók opviel: de conditie van de bedrijfsgebouwen.

Een ‘natuurinclusieve’ boerderij runnen. Is dit wat we zoeken? Nou, als we naar HP luisteren, zijn we daar niet ver van verwijderd. Maar er moet dan wel grond bijkomen. Een areaal van 100 hectare is nodig om een voldoende groot bedrijf te hebben, waar ook ruimte is voor natuur, rommelhoekjes en zo. Bovendien is de verhouding dieren / grond dan 1 op 1. En dat is voldoende extensief om alles voldoende ruimte te kunnen geven. De huidige 43 hectare is te weinig.

HP fokt op zijn boerderij kalveren voor vleesvee en zet de dieren na enige tijd lokaal af. Het mooiste vlees levert hij af bij specifieke restaurants, maar alles van het dier wordt gebruikt. Het voer voor de dieren komt ook van het huidige land. De basis is goed, maar om het bedrijf meer solide te krijgen is een verdubbeling in areaal en dieren nodig.

Om dat voor elkaar te krijgen is samenwerking nodig van zowel de pachter als de verpachter. Het gaat dan om langjarige afspraken waarvan een deel van de natuurprestaties zich ook moet kunnen ontwikkelen. Dat kan alleen met een boer die de grond kent en met liefde voor de natuur onderhoudt. Met een boer die ook echt weet wat er leeft, groeit en bloeit. Maar vooral is vertrouwen nodig om er zowel als verpachter als pachter aan te werken. HP durft het wel aan als ondernemer!

HP is een ‘boer met ervaring’ én met hoop omdat natuur inclusief boeren ook echt kan. Een fantastisch bericht kwam in 2021 toen een zeldzaam mos werd aangetroffen op zijn grond. Iets om trots op te zijn! Je zou denken dat wat HP doet, helemaal past in wat de gemeente wil. Sterker: dat blijkt ook uit de ‘Landbouwvisie van de gemeente’, nieuwe inzichten op gebied van duurzame, natuurinclusieve en circulaire landbouw.

ChristenUnie Ede is ervan overtuigd dat boerderij De Kreel een bijzondere voorbeeldfunctie kan hebben voor vergelijkbare situaties van boerderijen in natuurgebied. Dat vraagt om bijzondere samenwerking van alle betrokken partijen. Iets waar de gemeente Ede trots op kan zijn en met HP aan kan bouwen.

Labels: ,