In gesprek met ChristenUnie Ede: over de sociale huursector

ingesprekmetwoonstede
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 15 maart 2022 om 10:00

In gesprek met ChristenUnie Ede: over de sociale huursector

Dinsdag 1 maart ging Niek van den Brink online in gesprek met Marco de Wilde, de directeur van Woonstede. Met elkaar bespraken ze de uitdagingen voor de sociale huursector in de gemeente Ede. Niek heeft de belangrijkste punten op een rij gezet in onderstaand verslag.

Werk samen
In het gesprek dat we hadden werd mij al gauw duidelijk dat het belangrijk is om korte lijntjes met elkaar te houden. Het is van belang om op de hoogte te zijn van elkaars beleidsdoelen, mogelijkheden om van ingesleten regels af te wijken en de planning van activiteiten op elkaar af te stemmen. Is het efficiënt als Woonstede bij een plan langs diverse afdelingen moet? Verkeer, milieu, wonen en dergelijke? Afdelingen die hun eigen regels willen handhaven en er steeds minder speelruimte komt voor de woningcorporatie om met creatieve ideeën te komen? Het lijkt zo voordehand liggend, maar samenwerking en over muurtjes heen kijken is essentieel.

Stapeling van regels
Natuurlijk nam de directeur van de gelegenheid gebruik om even te prikkelen en te waarschuwen: “Pas op voor stapeling van regels”. Als voorbeeld gaf hij aan dat politici in Den Haag met voorstellen komen om alle woningen met enkel glas aan te pakken. Dubbel glas moet verplicht worden tegen energiearmoede. “Maar is dat de oplossing als het om slaapkamerraampjes gaat van woningen waar huurders aldaar niet stoken en deze huizen binnen een aantal jaar gesloopt worden? Kunnen we investering niet beter gebruiken voor zonnepanelen elders?” Ook hier geldt dat overleg nodig is. Samen zoeken naar de beste oplossingen voor huurders en het klimaat.

"Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, dan is 22% aan de lage kant. Voor een gemeente als Ede is een hoger aandeel geen overbodige luxe.”

22% sociale huurwoningen mag hoger!
Natuurlijk hebben we ook gesproken over de ambitie van 22% sociale huurvoorraad in de gemeente Ede, huurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Marco de Wilde gaf aan dat het cijfer van 22% niet heilig is. Het liefst wil hij op een hoger percentage uitkomen, zonder een absoluut getal te noemen. Van belang is dat we wachttijden moeten verkorten. “Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, dan is 22% aan de lage kant. Voor een gemeente als Ede is een hoger aandeel geen overbodige luxe.”

Nu doorpakken
De keuzes die we voor de komende jaren maken zijn erg belangrijk. De verhuurdersheffing wordt volgend jaar afgeschaft en de rente is nu nog laag waardoor Woonstede de mogelijkheid heeft om te investeren. Dat wil Woonstede dan ook graag. Het is daarom van belang om veel ruimte te reserveren voor sociale huur in de bouwplannen. Misschien moet de gemeente Ede wel iets strakker de onderhandelingen met projectontwikkelaars in: geen bouwvergunning als er onvoldoende sociale huur in zit.

Het belang van spreiding
Het belang van spreiding werd nog maar eens onderstreept: “Bij elke mutatie in de wijken Veldhuizen & Ede Zuid gaat het gemiddelde inkomen in de wijk naar beneden. Dit komt door de regels omtrent ‘passend toewijzen’. Woningen mogen daar vaak niet verhuurd worden aan mensen met een wat hoger inkomen. Dat zet de draagkracht in een wijk soms onder druk.” Het is ontzettend belangrijk dat we segregatie tegengaan. Dat betekent ook dat we in wijken waar je normaal gesproken riante woningen passend zijn, sociale huurwoningen moeten toevoegen. Anderzijds moeten we ook kijken naar mogelijkheden om in wijken met veel sociale huur, koopwoningen kunnen toevoegen.

Aandacht voor nu en de toekomst
Tot slot is het goed om te beseffen dat plannen steeds weer geactualiseerd moeten worden. Wat gebeurt er als de oorlog in Oekraïne lang gaat aanhouden? Wat betekent dat voor de huisvestingsopgaven in Ede? Kortom, houd je blik op de toekomst, met oog voor de actualiteit. Al met al voldoende input om met goede voorstellen te komen de komende jaren. Er is werk aan de winkel: De ChristenUnie wil werken aan een thuis voor iedereen. Dat vraagt om samenwerking en gedurfde keuzes.

Labels: ,