Sluipverkeer in het Binnenveld moet aangepakt worden

Schermafbeelding 2023-09-15 085130.png
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 15 september 2023 om 09:00

Sluipverkeer in het Binnenveld moet aangepakt worden

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 14 september sprak de raad op initiatief van inwoners over het onderwerp ‘Sluipverkeer’ in het Binnenveld. In februari werd een initiatiefvoorstel van o.a. de ChristenUnie aangenomen wat het inwoners mogelijk maakt om een onderwerp, ondersteund met minimaal 350 handtekeningen, op de agenda te zetten. De bewoners van Het Binnenveld zijn de eerste die van deze mogelijkheid gebruik maken.

De inwoners van Het Binnenveld ervaren een toenemende hinder van het gedrag van verkeer wat in de meeste gevallen geen herkomst of bestemming in het gebied heeft. Na een presentatie waarin zij hun zorgen hierover toelichtten, ging de gemeenteraad hierover met elkaar in debat. Hieronder de bijdrage van raadslid Daan Weststrate hierover.

Voorzitter, ‘we weten ervan, maar u hoeft op korte termijn geen oplossingen te verwachten.’ Dit gevoel kreeg onze fractie n.a.v. de reactie van het college op deze inwoneragendering. 384 inwoners hebben met het zetten van hun handtekening hun gevoel van onveiligheid onderstreept als gevolg van overmatig veel sluipverkeer in het Binnenveld. Onderzoek van de gemeente Ede bevestigt dit gevoel.

‘Het probleem heeft de aandacht’. Gelukkig maar. Ik denk dat iedereen hier aanwezig vooral benieuwd is naar duidelijkheid en concreetheid. Natuurlijk moet er samengewerkt worden met onze omliggende gemeenten en andere regionale partners. Echter, dit zou niet moeten resulteren in onduidelijkheid over de te nemen acties. Het Binnenveld ligt voor een groot deel in de gemeente Ede. Dat betekent dat we ook kunnen kijken naar maatregelen die voor ons grondgebied zoden aan de dijk zetten.

Daarom heeft de ChristenUnie de volgende 2 vragen aan het college: 
1. Kan de wethouder op korte termijn de raad en initiatiefnemers informeren welke concrete actiepunten op korte- dan wel op middellange termijn ondernomen gaan worden om dit percentage naar beneden te krijgen? 

2. In de reactie van het college lees ik: ‘allen benadrukken wel het belang van politiek en maatschappelijk draagvlak in alle betrokken gemeenten’. Dit roept bij mij de vraag op: waaruit blijkt dit? Waarom is dit nog niet eerder opgepakt, aangezien dit al langer onder de aandacht is?

Voorzitter, het gevoel van onveiligheid als gevolg van het sluipverkeer moet serieus genomen worden. Hiervoor is allereerst behoefte aan inzicht in de oorzaak van het probleem: deze zijn er nu of in ieder geval straks in het najaar. Duidelijkheid is nodig wat er gedaan wordt aan de huidige verkeerssituatie in het Binnenveld. 

Dat het weren van sluipverkeer gevolgen zal hebben voor de bereikbaarheid van ondernemers en bewoners in het Binnenveld, kunnen wij ons goed voorstellen. Maar ik denk ook dat de inwoners best het e.e.a. overhebben voor het terugdringen van het sluipverkeer. Bijvoorbeeld wanneer de aansluiting op de A12 vertragend werkt door aangelegde drempels waardoor het sluipverkeer afneemt. Daarom roep ik de wethouder op: ga in overleg met elkaar om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en perspectief te bieden.

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , ,