Debat Spreidingswet: niet afwachten, maar aan de bak.

Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
portretannemiek.png
Door Annemiek Stam op 21 juni 2024 om 17:09

Debat Spreidingswet: niet afwachten, maar aan de bak.

Door het aannemen van de Spreidingswet is duidelijk geworden hoeveel asielzoekers Ede moet opvangen om solidair te zijn met andere gemeenten en samen te zorgen voor goede plekken. Dat komt uit op een prognose van 721 plaatsen. Tijdens de PDE van 20 juni werd gedebateerd over de inzet van de gemeente Ede. Raadslid Annemiek Stam voerde namens ChristenUnie Ede het woord.

Onze fractie is trots op onze inwoners; ruim 250 vrijwilligers zijn betrokken bij de CNO Galvanistraat, en dan zijn er ook nog velen betrokken bij de opvang in Deelen, de Oekraïne-opvang en bij Vluchtelingenwerk. Bij CVVE waren afgelopen jaar 450 vrijwilligers betrokken! Het toont aan dat de Edese inwoners betrokken zijn op elkaar, bereid zijn om te helpen en verantwoordelijkheid nemen om samenleven gestalte te geven.

En wat zijn we ook trots op het college en de Provinciale Regietafel; daar zien we dezelfde mentaliteit. Het college is van plan om volledig verantwoordelijkheid te nemen en kleinschalige opvanglocaties in te gaan richten met gecombineerde woonvormen. We gaan niet mee met het landelijke terugschakelen, ontduiken van verantwoordelijkheid en chaos creëren, maar er wordt gekozen om vooruit te kijken en daadkracht te tonen. Wij kunnen ons dus ook vinden in het voorstel van het college.

Dat is pas hoop bieden, lef tonen en trots kunnen zijn.

Wat ons betreft onderstrepen we hier nogmaals ons aangenomen initiatiefvoorstel met de vijf uitgangspunten; hopelijk gaat het college snel aan de slag om duurzame opvanglocaties te regelen. Duurzaam zodat ze niet op stel en sprong als noodlocatie worden ingericht maar geschikt voor de lange termijn. Door de CNO weten we dat dicht bij de samenleving voor alle betrokkenen een zegen is. Liefst ook met perspectief zoals in Arnhem waar werkvoorzieningen getroffen worden, zodat meedoen in de samenleving en opvang hand in hand gaan. Dat is pas hoop bieden, lef tonen en trots kunnen zijn. Wij willen de titel van het landelijke hoofdlijnenakkoord echt kleur geven. Niet afwachten, maar aan de bak.

Labels: ,