ChristenUnie: 'Herindeling luchtruim vóór opening Lelystad Airport'

Vliegtuig op schiphol.jpg
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 7 december 2017 om 22:16

ChristenUnie: 'Herindeling luchtruim vóór opening Lelystad Airport'

‪De gemeenteraad van Ede roept de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer op om eerst tot herinrichting van het luchtruim over te gaan alvorens vluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken. Dit n.a.v. een motie van de ChristenUnie dat het college van B&W oproept om krachtig stelling te nemen door expliciet uit te spreken eerst het luchtruim opnieuw in te richten alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken. Raadslid Herko van Beek: 'Deze motie sluit mooi aan bij de uitkomsten van het rapport bewonersdelegatie 'Een Ander Geluid'. Een krachtig signaal uit Ede nu deze motie nagenoeg raadsbreed is ingediend en aangenomen'.

Raadslid Herko van Beek, die vanavond de motie indiende, vindt dat het college alle mogelijkheden die tot haar beschikking staan, moet aanwenden om uitstel van opening te bewerkstelligen. “Er is veel maatschappelijke onrust is over de geplande opening van Lelystad Airport”, volgens Van Beek. “Veel bewoners van Ede (en andere gemeenten in Gelderland en Overijssel) willen dat de aansluiting van de vliegtuigen op het hogere luchtruim voorafgaande aan opening van Lelystad Airport heroverwogen en uitgevoerd wordt en dit niet, zoals voorgenomen, wordt uitgesteld tot 2023 of later als (mogelijk) het gehele luchtruim opnieuw wordt ingericht.” Dit leidt volgens hem logischerwijs tot uitstel van opening van Lelystad Airport leidt. Dit sluit ook aan bij het advies in het rapport van bewonersdelegatie ‘Een Ander Geluid’, dat recent aan de minister Cora van Nieuwenhuizen is overhandigd.  

Herko van Beek
E. herko.van.beek@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: