Reactie op uitspraak Eppo Bruins inzake Lelystad Airport

Vliegtuig op schiphol.jpg
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 5 januari 2018 om 18:59

Reactie op uitspraak Eppo Bruins inzake Lelystad Airport

In navolging van de ChristenUnie Zwolle geeft de fractie in Ede graag een uitgebreidere reactie op het nieuws van vandaag. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie geeft vandaag een duidelijk signaal af. De ChristenUnie Ede neemt de zorgen over laagvliegroutes boven de gemeente Ede zeer serieus en heeft dat in de afgelopen maanden ook gedaan: de zorg van onze burgers gaat ons boven het commerciële belang van een vliegveld. 

Ons raadslid Herko van Beek heeft onlangs nog middels een motie vreemd aan de agenda opgeroepen dat het college stelling moet nemen: ‘Eerst het luchtruim herindelen alvorens Lelystad Airport te openen!’. Ook onze wethouder Leon Meijer is voortdurend in gesprek geweest met de Haagse fractie over de opening van vliegveld Lelystad en wat de consequenties zullen zijn van de vliegroutes die straks laag over Ede en omliggende dorpen zal komen. Dit heeft eerder al geleid tot actie door Tweede Kamerlid Eppo Bruins, woordvoerder van de ChristenUnie over Vliegveld Lelystad. Bij motie heeft hij bedongen dat het lage vliegen op 900 meter bij kruisend verkeer tot hoge uitzondering beperkt blijft, ingezet wordt op vervroegde herindeling van luchtruim met prioriteit voor Oost en Midden Nederland en er voor gezorgd dat er proefvluchten worden uitgevoerd. Vandaag komt Eppo Bruins met een waarschuwing: het vertrouwen van de burgers moet worden teruggewonnen, anders ligt uitstel voor de hand.
Binnenkort komt Eppo Bruins onze situatie persoonlijk bespreken in Ede. Tijdens het ‘vliegvelddebat’ op 20 december 2017 heeft onze Tweede Kamerfractie opnieuw druk uitgeoefend en voorwaarden gesteld aan de opening van vliegveld Lelystad. Zo heeft de ChristenUnie met D66 ervoor gezorgd dat een derde onderzoeksbureau wordt ingeschakeld om de herberekeningen te controleren. Deze berekeningen zijn nodig omdat er fouten in de MER rapportage zijn geconstateerd. Dit ging onder meer over de geluidsoverlast. De resultaten van het onafhankelijke onderzoeksbureau worden in februari 2018 verwacht. Mocht blijken dat er niet aan onze voorwaarden is voldaan dan leidt dit wat ons betreft tot uitstel van de geplande opening op 1 april 2019. Wij begrijpen het commerciële belang maar de zorg voor de burgers staat wat ons betreft voorop!

Deel dit bericht

Labels: