Update huisvesting Centrum voor Popcultuur (Kuiperplein 31)

20180118 Poppodium
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 12 januari 2018 om 17:30

Update huisvesting Centrum voor Popcultuur (Kuiperplein 31)

In december werden we door het college van B&W schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van het pand aan Kuiperplein 31, het nieuwe Centrum voor Popcultuur. Na twee geluidsonderzoeken bleken er meer aanpassingen nodig dan in eerste instantie gedacht. Het college besloot daarom een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de (on)mogelijkheden van dit pand of eventuele andere panden. Ondertussen zouden er in het huidige pand wat aanpassingen gedaan worden om het programma voor talentontwikkeling, waar het Centrum van Popcultuur voor bedoeld is, zoveel mogelijk voort te kunnen zetten. Gisteravond werd op verzoek van de SGP dit memo geagendeerd voor een oordeelsvormende vergadering, waarin ik namens de ChristenUnie de onderstaande inbreng heb geleverd. 

Voorzitter,

Het memo over de huisvesting voor het Centrum van Popcultuur zijn geen berichten waar we als ChristenUnie blij van worden. Het leek zo veelbelovend allemaal en er werd voortvarend aan de slag gegaan, maar de uitkomsten van de geluidsonderzoeken vormen een flinke kink in de kabel. Tegelijk is onze ervaring dat de Stichting Centrum voor Popcultuur ondanks deze obstakels veel positief werk hebben verricht en vol enthousiasme doorgaan.

Als ChristenUnie willen we ons inzetten voor de bloei van onze gemeente en we zien dat de initiatiefnemers van het Centrum voor Popcultuur dat op hun manier ook doen. Dat vinden we waardevol! De manier waarop past niet altijd binnen onze voorkeuren, maar dat is gezien hun doelgroep en onze gemiddelde leeftijd wellicht niet vreemd.

Daarbij weten ze Ede op de kaart te zetten. Zo werd er gisteren in De Wereld Draait Door gerefereerd aan het Singer-Songwriter Festival dat samen met Cultura georganiseerd is en gepland staat voor 26 januari aanstaande. 

Voor de ChristenUnie reden genoeg om in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek om zo inzicht te krijgen in de verschillende scenario’s en de te verwachten kosten. Brengt ons wel bij de vraag hoe realistisch de eerder gemaakte plannen zijn met de kennis van nu, maar dat zullen we bij de bespreking van de onderzoeksresultaten beoordelen. Wellicht moeten we dan concluderen dat de eisen voor huisvesting wat omlaag moeten. Voor nu is ons uitgangspunt dat we positief zijn over het werk van het Centrum voor Popcultuur en dat wat ons betreft zoveel mogelijk doorgang moet vinden.

Dirjanne van Drongelen

Labels: , ,