Voortaan altijd snelheidscontroles op de N224

P8196332
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 22 februari 2018 om 22:56

Voortaan altijd snelheidscontroles op de N224

Dagelijks rijden op de N224 vele auto’s met hoge snelheid langs de Laan van Kernhem. Ze rijden bovendien ook vaak door rood. De ChristenUnie maakt zich daarom grote zorgen over de verkeersveiligheid op de N224. Uit uitkomsten van een recente verkeerscontrole daar, bleek dat één op de zes auto’s te hard reed. Raadslid Daan Weststrate wil daarom van het college van B&W weten wat zij aan deze gevaarlijke situatie gaat doen en of het bereid is om te zorgen voor permanente verkeerscontrole in de vorm van flitspalen. Op deze manier wordt er opgetreden tegen te hard rijden èn het rijden door rood.

ChristenUnie-raadslid Daan Weststrate stelde tijdens het vragenuurtje van de Politiek Dag Ede (PDE) vragen aan het college over de onveilige situatie op de N224. Weststrate legt uit: ‘Al jaren krijgt de ChristenUnie zorgen en klachten van mensen te horen, over de te hoge snelheid van auto’s op de N224. In het bijzonder op het traject van het kruispunt Hogerhorst / Laarwoud. Voor de mensen in deze buurt, zijn deze hardrijders een grote zorg en doorn in het oog’.

Daan Weststrate: ‘Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat er iets aan deze situatie gedaan moet worden maar er moeten wel cijfers aanwezig zijn om aan te tonen hoeveel overtredingen en/of (dodelijke) ongelukken zich daar voltrekken.’ Onze reactie tot de mensen was dan steeds: ‘meld het de politie en vraag om een controle…’.

Op maandag 5 februari jl. heeft het VHT (verkeershandhavingsteam) een snelheidscontrole op de N224 gehouden. Een paar dagen daarna postte de politie op Facebook de resultaten van deze snelheidscontrole. Op dit stuk is een maximum snelheid van 50 kilometer per uur toegestaan, het blijkt dat hier erg vaak te hard wordt gereden, soms met grote verkeersongevallen als gevolg! (onder de afbeelding gaat de tekst verder)

Daan Weststrate: ‘Uit bovenstaande gegevens van de politie blijkt dat tijdens deze verkeerscontrole, die gehouden werd van 07.30u – 12.00u,er maar liefst 548 van de 3246 automobilisten te hard reden. Dat is één op de zes auto’s… De hoogst gemeten snelheid betrof 91 kilometer per uur. Dit is bijna twee keer zo snel dan daar is toegestaan.’

Namens de ChristenUnie heeft Daan Weststrate vanavond de volgende mondelinge vragen aan het college gesteld:

1.) Heeft het college kennis genomen van de uitkomsten van deze snelheidscontrole t.h.v. de N224?

2.) Onderkent het college de gevoelens van onveiligheid van bewoners van Kernhem?

3.) Is het noodzakelijk dat het gedeelte tussen de A30 en Laarwoud 70 km per uur blijft? Hier wordt ook erg hard gereden en steken ook kinderen over en, zo geven veel omwonenden aan: auto’s rijden er naast te hard ook nog veel te vaak door oranje / rood. Daarnaast gaan deze oversteekplaatsen steeds meer gebruikt worden door de uitbreiding van Kernhem in westelijke richting.

4.) Welke middelen of instrumenten heeft het college om in te zetten om hier wat aan te kunnen doen?

5.) Is het college bereid om in overleg te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie om hier één of meerdere flitspalen neer te zetten zodat hier permanent gecontroleerd wordt tegen te hard rijden én het rijden door rood zodat ongelukken hopelijk voorkomen kunnen worden en gebruikers van dit kruispunt zich meer veiliger gaan voelen.

Wethouder Meijer (Verkeer) reageerde met begrip voor de gevoelens van onveiligheid. Hij zei toen met de politie in overleg te gaan om op deze weg frequenter verkeerscontroles uit te voeren zodat er met meer bewijs opgebouwd kan worden. Dat is nodig om een verzoek te doen voor het plaatsen van een flitspaal. 

Labels: , ,