2050 -> 2035

Zonnepanelen op dak.jpg
3. Peter Jansen
Door Peter Jansen op 8 maart 2018 om 22:30

2050 -> 2035

Op de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode diende ons raadslid Peter Jansen bij het agendapunt Ede Routekaart Energieneutraal een amendement. Zoals ook in ons Verkiezingsprogramma te lezen valt zijn we voor energieneutraal in 2035. Lees hieronder zijn toelichting.

Voorzitter, 

de routekaart is een mooie aanzet. En de wethouder heeft ons gevraagd om een ambitie vast te stellen. Echter… 

1.  Van een gemeente die zegt tot top duurzaamste gemeente te willen behoren verwacht je meer lef. Zeker als omliggende gemeenten, zoals Veenendaal, Arnhem en Utrecht wel expliciet dat lef durven te tonen. En de gemeente Den Haag heeft met grote meerderheid een Klimaatpact opgesteld om in 2030 energieneutraal te zijn.

2. De landelijke norm hanteren is twijfelachtig. Zeker als je beseft dat er een nieuwe klimaat- en energieakkoord op handen is later dit jaar dat ambitieuzer is dan de huidige landelijke doelstellingen. En deze doelstellingen zijn bindend. Ergo: is met 2050 de Routekaart binnenkort niet achterhaald, niet meer bruikbaar?

3. De maatschappij haalt ons nu al in. Voordat we de ambitie om voor 2022 twee windmolens te plaatsen hebben vastgesteld, komt Plantion al met de vraag om een windmolen te plaatsen. 

4. De urgentie is gewoon te groot om nu niet daadkracht te tonen. Zie o.a. bullit 2 en 3 bij ‘overwegende’. En dit blijkt ook uit het essay ter gelegenheid van de boekenweek die a.s. zaterdag start. Jan Terlouw heeft een essay geschreven onder de titel ‘natuurlijk’ - een knipoog naar de slogan Ede Natuurlijk, waarmee we zo graag onze duurzaamheidsambities labelen? Maar Terlouw schrijft dat hij bezorgd is, want de natuur is in gevaar. De klimaatverandering is een feit. Het is niet te laat, maar het is wel de hoogste tijd voor drastische maatregelen. Natuurlijk is een ode aan de natuur en vurig pleidooi om de aarde in betere staat achter te laten voor volgende generaties. Een ode voor actie: geen woorden, maar daden! Oftewel: laten we het niet alleen bij woorden in onze verkiezingsprogramma’s houden, maar tonen dat we het serieus menen. 

Daarom dit amendement, dat mede ingediend wordt door GroenLinks, D66, DKE en PvdA. En met opzet een amendement. Duurzaamheid is voor ons een principekwestie. We zijn er als indieners voor om op dit dossier stevige doelstellingen te hebben (de ons omringende gemeentes hebben die dus ook). Wij willen dit middels een amendement regelen. Bij een motie kan dat vrij makkelijk opzij geschoven worden door minder ambitieuze colleges in de toekomst.

Tegenstem van SGP, CDA, Gemeentebelangen, VVD en BurgerBelangen.
Amendement is derhalve verworpen.

Stemverklaring:

De ChristenUnie betreurt het dat het amendement zojuist verworpen is. We blijven achter met een routekaart die wat ons betreft te weinig ambitie toont en mogelijk snel weer aan herziening toe is. Toch zullen wij voor het voorstel stemmen, want stilstand is achteruitgang. De komende jaren kunnen we hiermee verder, met dien verstande dat de deur bij de ChristenUnie altijd open staat voor versnelling van de energietransitie.

Labels: , , ,