Hoog gespannen verwachtingen: ‘kabels moeten snel ondergronds!’

Dossier Hoogspanningslijn 1
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 8 maart 2018 om 21:43

Hoog gespannen verwachtingen: ‘kabels moeten snel ondergronds!’

Sinds 2005 vraagt de ChristenUnie al aandacht in de gemeenteraad voor een actieve aanpak van de gemeente om de boven Ede aanwezige hoogspanningskabels onder de grond aan te leggen. Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn ook nog eens gevaarlijk door mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. Raadslid Daan Weststrate: ‘het wordt nu tijd dat er geld wordt gereserveerd om de hoogspanningslijnen daadwerkelijk onder de grond te leggen: dit heeft al veel te lang geduurd’.

Het college wacht al enkele jaren op een besluit van de minister wat aangeeft welk deel van de bijkomende kosten zal worden betaald door het Rijk. Daar leek tot voor kort echter weinig vooruitgang in te zitten i.v.m. vertraging van de wet Stroom. Met name voor de bewoners die in de nabije omgeving wonen van een hoogspanningslijn of mast is het bijzonder frustrerend dat er maar geen schot in deze zaak komt.

Raadslid Daan Weststrate: ‘Maar het einde lijkt nu eindelijk in zicht! Afgelopen maand is de wet Voortgang Energietransitie - met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer - aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om de hoogspanningslijn ondergronds aan te brengen. Op voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is de financiële haalbaarheid, en daarmee voor de gemeente Ede mogelijk gemaakt. Kern van deze motie is dat geld voor gemeenten nooit een reden mag zijn om af te zien van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.’

In november 2015 is er door de gemeenteraad van Ede een motie van de ChristenUnie c.s. aangenomen die het college opdroeg om nader te onderzoeken hoe de bovengrondse hoogspanningslijnen boven Ede op de kortst mogelijke termijn na invoering van de rijksregeling ondergronds te krijgen zijn. Weststrate besluit: ‘De ChristenUnie is al bijna 13 jaar bezig om dit te realiseren. Het wordt nu tijd om de hoog gespannen verwachtingen van de inwoners van Ede, wonend in de buurt van de bovengrondse hoogspanningslijn, waar te maken. Daar heb ik mij de afgelopen periode voor ingezet en dat blijf ik doen.’

Daarom heb ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college aangeven wat de landelijke ontwikkeling voor de situatie in Ede betekent?
  2. Wanneer kunnen in Ede de elektriciteitskabels ondergronds aangebracht zijn en hoeveel geld moet daarvoor gereserveerd worden in de Perspectiefnota?
  3. Is er al contact gezocht of geweest met Liander over het tijdstip waarop de kabels ondergronds gaan?

Deel dit bericht

Labels: ,