Terugblik op de coalitieperiode: "Investeren in mensenlevens"

Topbanner Leon College terugblik
2. Leon Meijer
Door Leon Meijer op 8 maart 2018 om 12:45

Terugblik op de coalitieperiode: "Investeren in mensenlevens"

Als wethouder jeugdzorg is Leon Meijer voortdurend gespitst op ontwikkelingen die de jeugd verder helpen. “Ik zie dat als investeren in mensenlevens. Alle besluiten over jeugdzorg hebben direct gevolgen voor het leven en de toekomst van jonge mensen”. 

Meijer is daarover vaak, soms wekelijks, in overleg met de minister van VWS. Als voorzitter van de stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg strijdt hij voor eerlijke verdeling van jeugdzorg en vooral voor tijdige zorg: “Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft is toegenomen, deels ook doordat we nu eerder signaleren. We kunnen gelukkig steeds meer en eerder kinderen helpen, bijvoorbeeld door samen met de middelbare scholen langdurig verzuim te voorkomen. Als we weten wat de oorzaken daarvan zijn, kunnen schoolmaatschappelijk werkers eerder in actie komen zodat schooluitval beperkt blijft. Een andere ontwikkeling is dat huisartsen inmiddels ondersteund worden door een GGZ- psycholoog van Karakter . Zo krijgen kinderen veel sneller passende hulp”. De pleegzorg kan bij wethouder Meijer op persoonlijke belangstelling rekenen. Als crisispleegvader weet Meijer hoe belangrijk het is om een kind een zo normaal mogelijke gezinssituatie te geven.

Milieu
Investeren in duurzaamheid is eveneens investeren in de toekomst van mensenlevens. Leon Meijer is ook wethouder duurzaamheid en milieu. Ede in 2050 energieneutraal ziet hij als een uitdaging. Liever eerder dan later. Zijn aanpak van betere afvalscheiding is daar onderdeel van. Wethouder Meijer: “Ik kreeg van de afvalcombinatie te horen dat ik de grootste operatie sinds de invoering van de vuilnisbak heb uitgevoerd en dat Ede steeds minder restafval produceert”. Op de lijst van duurzame gemeenten blijkt gemeente Ede van de 388 gemeenten (in 2017) de snelste stijger te zijn. Deze stijging van middenmoot naar de eerste vijftig zegt veel over de Edese mentaliteit. Meijer: “De inwoners krijgen steeds meer oog voor het milieu en denken na over hun afval en over energiebesparing. Als gemeente grijpen we elke mogelijkheid aan om alternatieve energie op te wekken: het aantal zonnepanelen neemt snel toe, we willen meer windmolens en dankzij onze bossen en het snoeiafval verwarmen we al 14.000 woningen in Ede zonder gas.”

Lees hier de hele 'Terugblik op de dynamische Edese coalitieperiode 2014-2018' door de andere wethouders.

Bijlagen

Labels: ,