‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?’

20180705 Toespreken gediplomeerden PABO - CHE 3
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 6 juli 2018 om 13:36

‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?’

Donderdagavond 5 juli ontving een nieuwe lichting van 79 leerkrachten hun Bachelor Leraar Basisonderwijs in de Oude Kerk van Ede. Daan Weststrate, raadslid ChristenUnie Ede, leerkracht en oud-student, sprak hen toe. 

Weststrate: “Aandacht en liefde voor de leerling en hun vak: dat is waar lesgeven in mijn ogen over gaat. Wie leerkracht is, heeft een prachtig beroep. Je beïnvloedt de toekomst van kinderen. Realiseer je, dat je dagelijks een kanaal van zegen kunt zijn voor de kinderen. De lerareneed die jullie mogen afleggen verwoord dit mooi. Als leerkracht spreek je hiermee commitment uit als het gaat om professionaliteit en integriteit. Professional ben je geworden: je hebt je diploma verdiend en je gaat nu zelfstandig aan het werk en je blijft je ontwikkelen ten behoeve van het vak. Integriteit is een keuze: neem je de rol van meester of juf op je, of sta je er puur en echt? Mogen kinderen meekijken wie jij bent? Vandaag daag ik je uit, om die leerkracht te zijn. Om verschil te maken.”

Lees hieronder de hele toespraak terug:

Geachte aspirant-leerkrachten, docenten, familie en vrienden van de gediplomeerden, mensen uit het werkveld en overige studenten en aanwezigen, beste collega’s,

Op deze bijzondere avond zijn wij bij elkaar gekomen om jullie diploma te ondertekenen en in ontvangst te nemen.

Deze afsluiting laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Na een intensieve studieperiode is dit het slotstuk. Na een succesvolle afronding van deze opleiding mag je jezelf na vanavond ‘Bachelor of Education’ noemen. Of beter gezegd: leerkracht basisonderwijs. Oftewel: meester of juf.

We vieren vanavond op een feestelijke manier dat er 79 studenten zijn die hun studie met succes hebben afgerond. Met het in ontvangst nemen van jullie diploma bestaat er de mogelijkheid om ook de lerareneed af te leggen. Een bijzonder en plechtig moment. Met deze eed spreek je een belofte uit van professionaliteit en integriteit die je kunt aanvullen met een eigen persoonlijke wens. Ik voel me vereerd om daarvan getuige te zijn.

Het bijzondere van deze avond zit ‘m niet zozeer in de titel van bachelor of het getuigschrift wat je krijgt, maar veel meer in dat jullie vanaf vanavond bevoegd zijn om zelfstandig aan de slag te gaan als leerkracht. Niet meer als stagiaire of als LIO’-er maar als volwaardig leerkracht…. als collega. Vanavond is daarom een schakelpunt. Er bestaat een grote kans dat je nu al weet of, en zo ja waar, je na de zomervakantie les gaat geven. Die voorbereidingen kunnen je op dit moment al bezighouden. Straks… wanneer ik mijn diploma heb…

Je bent nu klaar om een nieuwe generatie kinderen les te gaan geven. Daarbij wil ik graag de volgende vraag aan je voorleggen: ‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?’ Je zult misschien denken: wat is dat voor vraag? Ik heb hier vier jaar voor gestudeerd en dan wordt er nu gevraagd: wie wil je zijn voor de kinderen..? Een meester of juf natuurlijk. Uiteraard; maar het scheelt nogal wat voor één… daarom stel ik de vraag: ‘Wie wil jij zijn voor de kinderen of wat wil jij betekenen?’ Wat voor meester of juf wil jij zijn? 

Na de zomervakantie krijgen heel wat kinderen een nieuwe leerkracht.  Wanneer we er van uitgaan dat 90% van jullie straks aan de slag gaat voor de klas, betekent dit dat er hier zo’n 71 nieuwe meesters en juffen zitten. Daarnaast, uitgaande van de cijfers van het Ministerie van Onderwijs, zitten er gemiddeld 23 leerlingen in een groep en krijgen dus zo’n 1650 leerlingen straks door jullie les: wat een invloed hebben jullie dan op ontzettend veel kinderen!

Ik ben er van overtuigd dat de CHE er weer in is geslaagd een lichting van goede studenten af te leveren. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkrachten voor de klas. Hun vakkennis en pedagogisch-didactische kwaliteiten maken dat leerlingen zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen. Met als hoofdtaak: het begeleiden in het leerproces van leerlingen. Wanneer we alleen kijken naar de prestaties van leerlingen, dan is de invloed van een leerkracht maar beperkt. Uit studies blijkt dat een leerkracht prestaties ongeveer voor 20 procent kan beïnvloeden. 

Aandacht en liefde voor de leerling en hun vak: dat is waar lesgeven in mijn ogen over gaat. Wie leerkracht is, heeft een prachtig beroep. Je beïnvloedt de toekomst van kinderen.

In de achterliggende jaren hebben jullie veelvuldig nagedacht over het vak van leerkracht. Dit zal ongetwijfeld gecombineerd zijn gegaan met het reflecteren op je eigen stage-ervaringen en je eigen ervaringen op de basisschooltijd.

Vaak herinner je je een leerkracht die bepalend is geweest voor jouw eigen toekomst. 

Aan welke juf of meester denk jij? Er zijn verschillende reacties in te denken: ‘Juf Annemarie, omdat ze zo gepassioneerd kon vertellen.’ Meester Van Dijk, ‘omdat hij altijd zulke heerlijke muzieklessen gaf.’ En natuurlijk meester Jaap, ‘want hij wist rekenen leuk te brengen maar vooral ook begrijpelijk te maken.’ 

Hoewel het een romantisch beeld is, een beeld waar iedereen graag in zou geloven, blijft lang niet iedere leerkracht op deze manier bij. Het zijn slechts enkele juffen en meesters die het verschil lijken te maken. Vandaag daag ik je uit, om die leerkracht te zijn. Om verschil te maken. Om meer van die 20% te maken. 

Want zodra het schooljaar begint, zullen leerlingen tegen je op kijken en zich meten aan jou: jij bent tenslotte hun meester of juf. Vanaf dat moment maak jij het verschil voor deze kinderen. Door bijvoorbeeld de leerlingen te zien, te begroeten, bij het binnen komen in de klas. De timide leerlingen vol onzekerheid mogen jullie aanmoedigen en stimuleren: ‘wat doe jij goed je best, ga zo door, ik sta achter je, probeer het nog eens. Lukt het je niet, dan help ik je verder…’ Maar ook door talentvolle leerlingen de nodige uitdaging te bieden, hen te stimuleren zichzelf verder en breder te ontwikkelen.

Vandaar dat de lerareneed dit zo mooi verwoord: als leerkracht spreek je straks commitment uit als het gaat om professionaliteit en integriteit. Professional ben je geworden: je hebt je diploma verdiend en je gaat nu zelfstandig aan het werk en je blijft je ontwikkelen ten behoeve van het vak. Integriteit is een keuze: neem je de rol van meester of juf op je, of sta je er puur en echt? Mogen kinderen meekijken wie jij bent?

Realiseer je, dat je dagelijks een kanaal van zegen kunt zijn voor de kinderen.. Niet alleen tijdens de dagopening maar door heel de dag heen heb je het voorrecht om voor te leven wat God van ons vraagt. Met een open en eerlijke houding, recht doen, goed te doen en de ander lief te hebben. Wie jij bent, dat zit hem in je identiteit in Christus. Waar jij je waardevol, geliefd en vergeven weet, heb je meer dan genoeg om uit te delen. En ben je dat zelf even kwijt? Ga dan weer op zoek naar die bron. Zo verschil maken, dan kan je niet alleen. Wat zou het mooi zijn om de lerareneed van de CHE af te sluiten met de zinssnede ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. In die afhankelijkheid ons werk met kinderen doen.  

In de context van de vraag ‘Wie wil jij zijn voor de leerling van morgen?’ ben ik ontzettend blij en trots om te zien dat er vanavond 12 jongemannen, hun opleiding afronden. Wat kijken er veel kinderen naar jullie uit! Wat zijn jullie nodig om de balans aan te vullen van die goede juffen. Jullie maken daar misschien dan nog wel extra verschil.

Op de website las ik enkele motivaties van studenten om de lerareneed af te leggen. Ik citeer er één: ‘Ik vind het goed om het belang van het leraarschap als vak te benoemen. Het is een ambacht en daar mag best waardering voor zijn in de samenleving. En dat begint bij onszelf: dat wij leerkrachten dat uitstralen. De eed draagt daar aan bij.’ Einde citaat. 

Kijk, dat is duidelijke taal. Het vak van leerkracht zijn is een ambacht en daar mag best wat meer waardering voor zijn in de samenleving. Maar of dat nu gerealiseerd wordt met stakingen is dan de vraag…

Ik ga afronden. Beste aanwezigen, het is mooi en goed om op te merken dat er naast de aspirant-leerkrachten en docenten van de opleiding ook veel mentoren en andere collega’s uit het werkveld zijn meegekomen; speciaal voor jullie. Een speciaal woord van dank van mij voor jullie voor de gegeven begeleiding aan deze studenten. In mijn eigen team heb ik van dichtbij kunnen zien hoe in de afgelopen maanden drie LIO-studenten op een voortreffelijke manier zich hebben ingezet en hun stage hebben afgerond. Hierbij kregen zij begeleiding van de mentoren en de interne coach. Dank voor alle betrokkenheid op studenten om op deze manier weer nieuwe meesters en juffen de kans te geven het vak te leren. Fijn om te zien dat u ook betrokken bent op de studenten, zelfs nu de stages zijn afgerond. Dat zegt genoeg, vinden jullie niet? 

Ik ben begonnen met de vraag te stellen: ‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?' Voordat ik stop ontkom ik er niet aan om daar ook antwoord op te geven: als leerkracht word ik blij van het feit dat leerlingen die 10 maanden geleden bij mij in groep 7 zenuwachtig binnen liepen, een stuk zelfverzekerder naar groep 8 gaan. Ze zijn zichtbaar gegroeid: letterlijk langer geworden maar vooral gegroeid in wie ze zijn: bevestigd geworden om hun best doen en er alles uit halen. En wanneer dan blijkt dat bij het opstellen van het rapport of de overdracht dat veel kinderen ook nog eens zijn gegroeid in Cito-scores of DLE maakt het mij trots. Niet om wat ik gedaan heb maar dat ik hier een middel in mocht zijn en samen met het team daar aan bijgedragen hebt. Dat wens ik jullie toe en ik wens jullie daar Gods Zegen bij.     

Vandaag hebben jullie de leukste, en belangrijkste opleiding afgerond die er is in het onderwijs: leerkracht worden… Van harte gefeliciteerd!     

Deel dit bericht

Labels: